Puhujat

Musiikki kuuluu kaikille – Musiikkikuntoutuksen mahdollisuudet muistisairaiden elämässä -seminaarin puheiden tiivistelmät

Teppo Särkämö

Musiikki kuuluu aivoille: Musiikin käyttö ikääntymiseen liittyvien aivosairauksien kuntoutuksessa

Apulaisprofessori Teppo Särkämö, Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö ja Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikkö, Helsingin yliopisto

Luennolla esitellään psykologian ja neurotieteen alan nykytutkimusta musiikin käsittelyn häiriytymisestä tai säilymisestä sekä musiikin kuntouttavista vaikutuksista erilaisissa ikääntymiseen liittyvissä aivosairauksissa, kuten aivoverenkiertohäiriöissä, muistisairauksissa ja Parkinsonin taudissa. Lisäksi puhutaan siitä, mikä tekee musiikista aivoille kuntouttavaa ja millaisia muutoksia sen avulla voidaan saada aikaan aivojen rakenteessa ja toiminnassa.

Annika Tammela

Yhteislaulun merkitys

FT musiikin tutkija Annika Tammela, Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikkö ja Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto

Luennolla käsitellään laulamisen merkitystä eri sukupolville. Suomalaiset ikääntyneet ovat tottuneet yhteislauluun, mutta nuoremmille sukupolville yhteislaulukulttuuri saattaa olla vierasta. Yhdessä laulaminen ja laulujen kautta muisteleminen antaa ikääntyneelle tärkeitä kokemuksia yhteisöllisyydestä, vuorovaikutuksesta, merkityksellisyydestä ja kohdatuksi tulemisesta. Tutut, vuosikymmenten takaiset laulut kantavat monenlaisia muistoja – ja laulujen kautta saattaa palata mieleen jokin jo unohduksiin päässyt tapahtuma. Luennolla pohditaan, mitä musiikkia kannattaa laulattaa senioreille ja miten nuoremmat sukupolvet saataisiin mukaan laulamaan.

 

Kuva: Hannu Jukola

Kuule minua – viestejä muistisairauden takaa

Sosiaaligerontologian dosentti, yliopistotutkija Jari Pirhonen, Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Muistisairaus ei hävitä ihmiseltä tarvetta tulla kuulluksi, mutta osaammeko me toiset läheisinä ja yhteiskuntana aina kuunnella? Avaan esitelmässä näkökulmia vuorovaikutukseen, joka muistisairauden edetessä muuttuu kehollisemmaksi ja hienovaraisemmaksi. On lohdullista tietää, että vaikka sanat loppuvat, viestintä ei lopu. Jotakin ihmisestä on aina tavoitettavissa.