Musiikkia muistille

Musiikkikuntoutuksen käsikirja muistisairauden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon

Minun ääneni -hanke julkaisi kesäkuussa 2023 Musiikkia muistille – Musiikkikuntoutuksen käsikirja muistisairauden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon -oppaan. Opasta painettiin 1000 kappaletta ja ne jaettiin sosiaali- ja terveysalan sekä musiikkialan ammattilaisille ja opiskelijoille, hankkeen yhteistyökumppaneille, vapaaehtoisille ja muille muistisairaiden ja ikäihmisten kanssa toimiville.

Musiikkia muistille -oppaan tarkoituksena on innostaa ja kannustaa ikäihmisten ja muistisairaiden kanssa toimivia ammattilaisia, läheisiä ja vapaaehtoisia käyttämään musiikkia kuntouttavana ja muistisairautta ennaltaehkäisevänä työkaluna. Opas tarjoaa yksissä kansissa tutkittua tietoa ja käytännössä hyväksi todettuja toimintatapoja kenen tahansa saataville. 

Tältä sivulta löydät koottuna oppaan sisältöjä.

 

Musiikkia muistille pieni opas muistisairasta hoivaavalle

Lataa tästä itsellesi pieni opas käyttöön kotiin tai hoivan piiriin. Tähän vihkoseen on kerätty tärkeimmät tiedot ja vinkit isosta Musiikkia muistille -käsikirjasta. Vihkosen avulla voit löytää juuri sinulle ja läheisellesi sopivia tapoja käyttää musiikkia arjessa.

Lataa Musiikkia muistille – pieni opas muistisairasta hoivaavalle (pdf 5 Mt)

Teppo Särkämön sanat

Esipuhe (Musiikkia muistille)

Laula, leiki, rytmittele

Tehtävät

Miten musiikki vaikuttaa muistisairauteen?

Musiikki ja muistisairaus

Musiikki on kokonaisvaltaista

Musiikin hyvinvointivaikutukset

Joustavuus, räätälöinti, leikillisyys, osallisuus

Minun ääneni -musiikkikuntoutusryhmän toimintamalli

Itselle merkityksellinen musiikki

Musiikkitahto

Kuuntele, laula, soita, rentoudu, keskustele

Musiikillisia vinkkejä kotiin ja hoivaan

Muistisairaat ja heidän läheisensä kertovat

Musiikki yhdistää – ikkunoita musiikin merkitykseen