Minun ääneni -hanke luo yhteyksiä musiikin avulla

Musiikki kuntouttaa muistisairaita ja helpottaa heidän arkeaan. Tämä musiikin miltei maaginen voima on todistettu useissa tieteellisissä tutkimuksissa. Minun ääneni -hanke innostaa ja opastaa käyttämään musiikin keinoja muistisairaiden arjessa.

Musiikki toimii siltana omaan itseen ja omiin muistoihin silloinkin, kun tuttua persoona on sairauden myötä enää vaikea tavoittaa. Musiikki auttaa kurottautumaan yli kommunikaatiokuilun, jonka puheen puuttuminen tai vaikeutuminen sairauden myötä saa aikaan.

Mikä musiikkikuntoutus?

Pidämme musiikkikuntoutusryhmiä muistisairaille ja heidän omaishoitajilleen, yksin asuville muistisairaille ja asiasta kiinnostuneille omaisille, esimerkiksi muistisairaan lapsille ja sisaruksille. Luvassa on myös yhteisryhmiä muistisairaille ja muskarilapsille.

Musiikki kuntouttaa erityisesti silloin, kun se on omaa mielimusiikkia. Tästä syystä jokaista ryhmään osallistuvaa haastatellaan ennen kuoron alkamista, jotta kunkin ryhmän toiminta voidaan suunnitella juuri oikeanlaiseksi. Haastattelun lisäksi osallistujien ääntä ja mielipiteitä kuullaan tarkasti musiikkiryhmien aikana eri tavoin, jotta toimintaa voidaan arvioida ja kehittää hankkeen kuluessa.

Kuntouttavat musiikkiryhmät toimivat helposti saavutettavissa tiloissa. Luvassa on myös etäryhmiä erityisesti sellaisille muistisairaille ja heidän omaishoitajilleen, joiden on hankala päästä ryhmätapaamisiin.