Tampere laulaa

Tampere laulaa on Minun ääneni -hankkeen, Sointu Senioripalveluiden ja Tampereen kaupungin yhdessä käyntiin polkaisema, kiertävä haaste. Tarkoituksena on haastaa eri toimijoita järjestämään matalan kynnyksen yhteislaulutilaisuus ja haastaa joku toinen taho tekemään samoin. Tampere laulaa -tilaisuuteen voi kutsua alueen asukkaita, yhteisöjä ja toimijoita laulamaan yhdessä. Tarkoituksena on nauttia yhdessä laulamisen hyvistä vaikutuksista ja siirtää yhdessä laulamisen ja yhteisten laulujen perinnettä eteenpäin. Tampere laulaa -tilaisuuden voi järjestää kuka tahansa ja tilaisuuden järjestäjä saa helpot toimintaohjeet haasteeseen vastaamiseen.

Musiikki kuuluu kaikille! Haasteen alullepanijoiden tärkein sanoma on, että yhdessä laulaminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja välittää eteenpäin kulttuurista perintöä. Se tekee hyvää keholle ja mielelle. Tampere laulaa tuo yhteen erilaisia ja eri ikäisiä ihmisiä laulamaan ja nauttimaan musiikista.

Tampere laulaa -haaste lyhyesti

Mitä?
Matalan kynnyksen yhteislaulutilaisuus.

Missä?
Missä vain: lähitorilla, päiväkeskuksessa, kirjastossa, koulussa, taloyhtiön pihalla, puistossa, korttelikerhossa tai vaikkapa työpaikalla!

Milloin?
Milloin vain!

Kuka?
Kuka tahansa, esimerkiksi koululuokka, yhdistys, työyhteisö, kuoro, muusikko, taloyhtiö tai yritys.

Miksi?
Laulaminen tekee meille kaikille hyvää! Se vahvistaa keuhkoja, sydäntä, ystävyyssuhteita, mieltä, muistia ja kielenkantoja. Laulaminen on meidän jokaisen perusoikeus! Jokainen saa laulaa omalla äänellään ja omalla tulkinnallaan.

Haaste

Kokoa oma porukka esimerkiksi taloyhtiöstä tai työpaikalta yhteislauluun! Kutsu mukaan tuttuja sekä tuntemattomia ja laulakaa  yhdessä valitsemianne lauluja. Jakakaa tempauksenne sosiaalisessa mediassa #TampereLaulaa ja haastakaa jokin toinen taho mukaan!

Osallistu haasteeseen ja järjestä oma Tampere laulaa -tapahtuma

Musiikki kuuluu kaikille! Musiikki hellii niin kehoa kuin mieltäkin. Yhdessä laulaminen vahvistaa sydäntä, keuhkoja, muistia ja sosiaalisia suhteita. Tampere laulaa -tapahtumissa eri ikäiset tamperelaiset nauttivat näistä musiikin hyvinvointivaikutuksista ja laulavat tuttuja lauluja yhdessä. Tampere laulaa on haaste eri toimijoille järjestää oma yhteislaulutilaisuus. Yhteislaulutilaisuuden avulla voidaan vahvistaa asuinalueen, työpaikan tai jonkin muun yhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Kerätkää porukka asuinalueeltanne, koulusta, lähitorilta, työpaikalta, taloyhtiöstä, päiväkodista, kuorosta tai yhdistyksestä ja järjestäkää Tampere laulaa -yhteislaulutilaisuus alueellanne. Jos yhteisöllänne ei ole omaa tilaa, tiloja voi kysellä esim. kirjastosta, kouluista ja vaikkapa kansalaisopistoista. Kutsukaa paikalle tuttuja ja tuntemattomia.

Mainostakaa ja markkinoikaa tilaisuutta sopivaksi katsomallanne tavalla. Voitte levittää paperisia ilmoituksia, soittaa lähikouluihin ja -hoivayksiköihin ja kertoa tapahtumasta Facebook-ryhmässä Tampere laulaa.

Tampere laulaa -tilaisuuden voi järjestää myös pienimuotoisena vaikkapa työpaikan työhyvinvointipäivässä tai keräämällä taloyhtiön asukkaat yhteen ulos tai kerhohuoneelle laulamaan. Pienelläkin yhteislauluhetkellä voi olla suuri merkitys.

Voitte ottaa mukaan laulu- ja soittotaitoisia ihmisiä säestäjiksi ja/tai esilaulajiksi. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista, vaan yhdessä voi laulaa ilman säestystäkin. Voitte halutessanne käyttää säestyksenä vaikkapa Youtube-videoita.

Pyytäkää mukaan, jos mahdollista, ikäihmisiä ja lapsia laulamaan yhdessä kanssanne. Nauttikaa eri sukupolvien välisistä kohtaamisista ja välittäkää yhdessä laulamisen iloa eteenpäin!

Kyselkää etukäteen ryhmältänne tai alueen asukkailta lempilauluja ja valitkaa niiden joukosta mielestänne parhaat yhteislauluiksi sopivat. Näiden toivelaulujen lisäksi laulakaa kansanlauluja ja lastenlauluja. Mukaan mahtuu varmasti myös muutama laululeikki!

Lukekaa Musiikki kuuluu kaikille! -teksti tilaisuuden alussa.

Olemme keränneet vihkon, jossa on ehdotuksia yhteislauluiksi. Vihko sisältää tuttuja kansanlauluja. Voitte ladata ja tulostaa Tampere laulaa -vihkon tai heijastaa sanat valmiiksi kootusta diasarjasta. Löydät linkit sekä vihkoon että diasarjaan tämän tekstin alta.

Kertokaa haasteeseen mukaan lähtemisestä Facebookissa Tampere laulaa -ryhmässä ja esimerkiksi Instagramissa tai TikTokissa #TampereLaulaa.

Haastakaa joku muu tamperelainen toimija mukaan!

Materiaalit

Tampere laulaa -tapahtuman järjestämisohjeet (PDF 17 kt, avautuu uuteen välilehteen)
Musiikki kuuluu kaikille -julistus (PDF 13 kt, avautuu uuteen välilehteen)
Tampere laulaa -lauluvihko (PDF 169 kt, avautuu uuteen välilehteen)
Tampere laulaa -ryhmä Facebookissa (avautuu uuteen välilehteen, siirryt toiselle sivustolle)