Tietopankki

Olemme koonneet yhteen tietoa muistista ja muistisairauksista, taiteen ja musiikin hyvinvointivaikutuksista sekä siitä, miten musiikkia voidaan monipuolisesti käyttää kuntoutuksessa apuna. Löydät tietopankistamme tutkimuksia, tutkijoiden haastatteluita, muita hankkeita ja projekteja sekä videoita ja artikkeleita.

Musiikki ja muistisairaus

Musiikki vaikuttaa meihin kaikkiin. Hengitys ja syke rytmittyvät musiikin tahtiin ja sopiva musiikki voi virkistää, rauhoittaa tai auttaa meitä keskittymään paremmin. Lempimusiikkimme lisää mielihyvähormonin määrää veressämme. Musiikin kuuntelu aktivoi useita, etenkin tunteisiin liittyviä aivoalueita. Jos laulamme, tanssimme tai soitamme, vaikuttaa se vieläkin suurempaan osaan aivoistamme.

On osoitettu, että musiikin kuuntelu ja harrastaminen voivat hidastaa aivosairauksien etenemistä ja kuntouttaa jo sairastunutta. Kaikista hämmästyttävintä on, kuinka voimakkaasti musiikki nostaa esiin muistoja. Jokin vanha ja tärkeä kappale voi tuoda mieleen jotakin sellaista, jonka luuli unohtaneensa. Musiikin avulla muistisairas voi tavoittaa jo kadonneita osia itsestään ja jakaa niitä myös muille. Tämä lisää osallisuuden, onnistumisen ja merkityksellisyyden tunteita. Musiikki voi kannustaa ja auttaa muistisairasta liikkumaan, laulaminen helpottaa puheen tuottamista ja soittotaidon ylläpitäminen on erinomaista aivojumppaa kenelle tahansa.

Musiikin harrastaminen yhdessä lisää sen hyviä vaikutuksia. Yhteisen harrastuksen äärellä voi saada uusia merkityksellisiä ihmissuhteita, jakaa muistoja ja kokemuksia sekä iloita yhdessä onnistumisista. Musiikki voi auttaa myös hankalien tunteiden jakamisessa. Etenkin muistisairaan elämässä yhteenkuuluvuuden tunne voi nostaa elämänlaatua merkittävästi ja sitä kautta helpottaa myös läheisten arkea. Säännöllinen yhteinen harrastaminen rytmittää elämää ja luo rutiineja.

On tärkeää muistaa, että meillä jokaisella on oma mielimusiikkimme. Meillä on myös tarve erilaiselle musiikille eri tilanteissa. Sama kappale voi toisessa tilanteessa aiheuttaa hermostuneisuutta ja toisessa taas tuoda energiaa. Joskus tarvitsemme myös hiljaisuutta.

Syvenny musiikin ja muun kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin, aivoterveyteen ja muistin kuntouttamiseen tietopankkiimme kerättyjen artikkeleiden, videoiden ja radio-ohjelmien parissa.