Hanke pähkinänkuoressa

Kolmivuotisessa Minun ääneni -hankkeessa tutkimustieto musiikin taianomaisesta voimasta muuttuu toiminnaksi. Järjestämme Pirkanmaan alueella kuntouttavia musiikkiryhmiä muistisairaille ja heidän omaisilleen. Lisäksi koulutamme hoivatyön ja musiikin ammattilaisia, vapaaehtoisia sekä muistisairaiden läheisiä käyttämään musiikin keinoja muistisairaiden arjessa. Luvassa on myös ylisukupolvisia ryhmiä.

Musiikki kuntouttaa

Minun ääneni -hankkeen tavoitteena on saada musiikista yleinen ja tuttu kuntoutuksen keino muistisairaiden arkeen. Musiikkia kuuntelemalla, laulamalla ja muistelemalla voidaan tukea muistisairaan kotona asumista pidempään ja tuoda voimavaroja omaishoitajien arkeen. Väestötasolla ja kansantaloudellisesti kuntoutuksen merkitys on suuri: suuret ikäluokat ovat tulleet vanhoiksi, ja muistisairaudet lisääntyvät väestössä, kun ihmisten elinikä pitenee.

Musiikki on osa ihmisyyttä ja ihmisen koko elämänkaarta. Musikaalisuus tai laulutaito eivät ole musiikista nauttimisen ja yhdessä musisoimisen vaatimuksia musiikki kuuluu kaikille, jotka haluavat siitä nauttia!

Jokaisella on oikeus musiikkiin. Kun elämä haastaa, musiikki luo tukea ja turvaa, se parantaa ja kuntouttaa. Laulaen ja rytmitellen musiikin tahtiin voimme olla muistisairaan kanssa läsnä erityisellä tavalla. Musiikki antaa mahdollisuuden olla yhteydessä silloinkin, kun sanat ja käsitys itsestä alkavat kadota. Musisoimisen kautta muistisairaalla on mahdollisuus olla paras, kykenevä itsensä.

Arvomme

Musiikki on jokaisen perusoikeus.
Haluamme, että musiikki soi ja hoitaa meitä vauvasta vaariin.

Yhdessä olemme enemmän!
Moniäänisyydessä on voimaa – yhteistyössä ideat kehittyvät ja kantavat. Yhdessä keskustellen voimme madaltaa kynnyksiä musiikin tieltä ja avata ikkunoita musiikin kuulua!

Avoimuus – levitetään hyvää yhdessä!
Ideat ovat yhteistä omaisuuttamme. Kerro avoimesti hyvä idea ja laita se maailmalle, jaa hyvä neuvo ja anna musiikin soida!

Visiomme

Viiden vuoden kuluttua musiikin keinoja käytetään kuntouttavana osana muistisairaan arkea niin kotona asuvien muistisairaiden kanssa kuin hoivan piirissä säännöllisenä, henkilökohtaisena toimintana.

Missiomme

Muistisairaiden oma ääni tulee kuuluviin musiikkipedagogisten keinojen avulla. Luomme merkityksellisiä kohtaamisia muistisairaille ja heidän läheisilleen ja tarjoamme muistisairaille, heidän omaisilleen ja muistisairaiden kanssa toimiville tahoille keinoja käyttää musiikkia kuntouttavana, jokapäiväisenä toimintana.

Hanke lukuina

  • 3 vuotta, 2021–2024
  • Pirkanmaan alueella, erityisesti Tampereella
  • 10–15 erilaista ryhmää
  • Ensimmäiset 4 ryhmää käynnistyneet syyskuussa 2021
  • 180 muistisairasta, 100 omaishoitajaa
  • 50 muskari-ikäistä lasta
  • 1600 musiikin ja hoiva-alan ammattilaista, opiskelijaa ja vapaaehtoista saamassa uusia ammatillisia taitoja
  • 3 kuoronjohtajaa ja yksi toimistotyöntekijä (1,8 henkilötyövuotta)
  • 20 yhteistyökumppania
  • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoittama hanke