Puhujat ja puheenvuorot

Musiikkia ikä kaikki: Yhdessä kohti kestävämpää ikääntymistä klo 9.25

Taru Koivisto, musiikkiterapeutti, musiikkikasvattaja, tutkijatohtori

Miten musiikki ja musiikkikasvatus voisivat tukea osallisuutta, moninaisuutta ja kestävää ikääntymistä? Pohdintoja ja tutkimuksellisia näkökulmia myöhäisiän musiikkikasvatuksen, kulttuurisen vanhustyön ja kulttuurihyvinvoinnin rajapinnoilta.

Taru Koivisto on musiikkiterapeutti ja musiikkikasvattaja, joka työskentelee tutkijatohtorina Taideyliopiston Tutkimusinstituutissa. Hän on ennen tutkijan uraansa työskennellyt moninaisissa työympäristöissä muun muassa kolmannella sektorilla, taiteen perusopetuksen parissa sekä kulttuuri-, kasvatus- ja terapia-alan asiantuntijana ja yrittäjänä.

Taideyliopisto Taru Koivisto esittely (avautuu uuteen välilehteen)
Tutkijasivu Taru Koivisto (avautuu uuteen välilehteen)

Terveisiä TAMKista – miten sairaanhoitaja voi hyödyntää musiikkia ja kulttuuria ikääntyneiden hoitotyössä? klo 9.50

Katja Hautsalo, gerontologisen hoitotyön lehtori, väitöskirjatutkija, terveystieteiden maisteri

Tampereen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat ovat perehtyneen ja kokeilleet musiikin ja kulttuurin hyödyntämistä ikääntyneiden hoitotyön opintojaksolla. Puheenvuorossa kerrotaan, mitä kulttuurikokeiluja teimme, millaisia kokemuksia niistä karttui ja kuinka sairaanhoitaja voi omassa työssään toteuttaa sosiokulttuurista innostamista ja mahdollistaa ikääntyneiden osallistumista kulttuurin kuluttamiseen.

Katja Hautsalo toimii Tampereen ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina. Hän on ikääntyneiden hoitotyön ja muistityön asiantuntija. Katja tekee väitöstutkimusta työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä kokemuksista Helsingin yliopistossa, lisäksi hän on tutkinut ja kehittänyt kotihoitoa. Katja Hautsalo Orcid-tietokannassa (avautuu uuteen välilehteen)

Kulttuurihyvinvointia edistetään monitoimijaisena yhteistyönä klo 10.30

Anna-Mari Rosenlöf, erityisasiantuntija, Taikusydän-yhteyspiste, Turun AMK

Anni-Mari Rosenlöf kertoo Taikusydän-yhteyspisteen toiminnasta sekä kulttuurihyvinvointialan tämänhetkisistä kehittämisen kohteista ja ajankohtaisista asioista liittyen alan tutkimukseen sekä monitoimijaiseen yhteistyöhön.

Anna-Mari Rosenlöf työskentelee kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallisessa yhteyspisteessä Taikusydämessä erityisasiantuntijana ja koordinaattorina. Hän toimii myös kulttuurihyvinvoinnin kouluttajana Turun AMK:n kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutuksessa. Anna-Mari on ollut rakentamassa kulttuurihyvinvointialaa jo 12 vuoden ajan.

Perkiö Soili, kuva: Pertti Nisonen 2011
Elisa Seppänen

Elinikäinen musiikillinen voima klo 10.50

Soili Perkiö ja Elisa Seppänen, musiikkipedagogiikan asiantuntijat

Soili Perkiö ja Elisa Seppänen kertovat kokemuksistaan myöhäisiän musiikkikasvatuksen täydennyskoulutuksen suunnittelijoina ja kehittäjinä. Merkitysten syventäminen musiikin avulla – elämän virtaa ja voimaa. Nyt hetki on läsnäolon ja kohtaamisen keskipiste, josta tunnemuistot kasvavat.

Soili Perkiö on musiikin maisteri, Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmän opettaja. Perkiö on pitänyt opettajien täydennyskoulutuskursseja Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi hän on oppikirjailija, säveltäjä, TV- ja radio-ohjelmien esiintyjä ja käsikirjoittaja sekä konserttikeskuksen esiintyjä.

Elisa Seppänen on musiikkipedagogi (YAMK) ja kasvatustieteiden maisteri, Changing Education koulutusohjelmasta (Helsingin yliopisto). Tällä hetkellä hän toimii lehtorina Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmässä, ja suunnittelee ja toteuttaa koulutuksia opettajille kansallisilla ja kansainvälisillä kursseilla. Elisa on erikoistunut luovan musiikkikasvatuksen menetelmiin, sekä musiikkiliikuntaan. Seppäsen intohimona on taidekasvatus, interkulttuurisuus ja empatiakasvatus elämän mittaisessa musiikkikasvatuksessa.

Laulunarvoiset – yhdessä koettua ja jaettua hyvinvointia hoivamusiikin äärellä klo 11.20

Terhi Lehtovaara, Salon seurakunnan hoivamuusikko

Laulunarvoiset on Salon seurakunnassa toimiva avoin hoivamusiikkiryhmä kaikille hoivaavasta ja kuntouttavasta musiikkitoiminnasta kiinnostuneille. Ryhmän jäsenet voivat halutessaan toteuttaa musiikkituokioita ja musiikillisia kohtaamisia hoivakodeissa hoivamuusikon rinnalla. Mukana linjalla myös joku laulunarvosista jakamassa kokemuksiaan toiminnasta. Lehtovaara yhdistää puheenvuorossaan monipuolisen osaamisensa: työnsä hoivamuusikkona, taustansa musiikkipedagogina sekä työtehtävänsä seurakunnassa.