Webinaari ja työpaja 19.4.2024
Musiikki kuuluu kaikille – Musiikkipedagogiikka kestävää yhteiskuntaa rakentamassa

Päivän aikataulu

9.00 Tervetuloa!

9.05 Mitä opimme hankkeessa? Yhdessä olemme enemmän!, Minun ääneni -hanke

9.25 Musiikkia ikä kaikki: Yhdessä kohti kestävämpää ikääntymistä, Taideyliopiston tutkijatohtori, musiikkiterapeutti ja musiikkikasvattaja Taru Koivisto

9.50 Terveisiä Tampereen ammattikorkeakoulusta: Miten sairaanhoitaja voi hyödyntää musiikkia ja kulttuuria ikääntyneiden hoitotyössä? TAMKin hoitotyön lehtori, väitöskirjatutkija Katja Hautsalo

10.15 Hyviä kokemuksia innostamisesta, Minun ääneni -hanke

10.30 Kulttuurihyvinvointia edistetään monitoimijaisena yhteistyönä, erityisasiantuntija Anna-Mari Rosenlöf, Taikusydän-yhteyspiste, Turun AMK

10.50 Elinikäinen musiikillinen voima, musiikkikasvatuksen asiantuntijat Elisa Seppänen ja Soili Perkiö

11.20 Laulunarvoiset – yhdessä koettua ja jaettua hyvinvointia hoivamusiikin äärellä, hoivamuusikko Terhi Lehtovaara

11.40 Verkostoitumista

12.30  Lounas  (mahdollisuus yhteiseen etäruokapöytään)

13.00 Minun ääneni – Musiikkikuntoutuksen työpaja

14.00 Kysymyksiä ja keskustelua

Musiikki kuuluu kaikille -webinaari ja työpaja
Musiikkipedagogiikka kestävää yhteiskuntaa rakentamassa

Perjantaina 19.4.2024 kello 9.00–14.30 Zoomissa

Mitä tarvitaan, jotta musiikki soi jokaisen elämässä? Miten jokainen pääsisi musiikin äärelle kokijana ja tekijänä? Millaisia kynnyksiä pitää madaltaa, ovia avata ja näkökulmia avartaa, jotta saavutettava musiikkikasvatus saadaan kaikkien ulottuville?

Tutkimusten mukaan laulu- ja soittoharrastuksen jatkaminen tai jopa aloittaminen myöhemmällä iällä tukee terveyttä ja osallisuutta sekä kohentaa elämänlaatua monin tavoin. Samalla ikä voi tuoda omia haasteitaan harrastamiseen. Tarvittaisiinko musiikkipedagogeille osaamista myöhäisiän musiikkikasvatuksesta ja pitäisikö sote-alan ammattilaisten koulutukseen lisätä tietoa kulttuurihyvinvoinnista?

Aamupäivän esitykset ja verkostoituminen 9.00 – 12.30

Aamupäivällä pureudutaan musiikin ja taiteen merkitykseen kestävän yhteiskunnan rakentajana ja tutustutaan suomalaisen kulttuurihyvinvoinnin koulutuksen ja tutkimuksen kenttään. Lisäksi pohditaan musiikkialan koulutuksen tarvetta osana sote-alan koulutusta, tutustutaan myöhäisiän musiikkikasvatuksen tilanteeseen ja saadaan näkökulma yhteisömuusikon työhön. Puhujien jälkeen osallistujilla on mahdollisuus verkostoitua ikäihmisten kanssa toimivien ja musiikin hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneiden kesken.

Etätyöpaja 13.00 – 14.30

Työpajassa esitellään Minun ääneni -toimintamallia ja tutustutaan osallistavaan ja kuntouttavaan musiikkitoimintaan. Työpaja on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneet, sillä toimintamallia tai sen osia voi toteuttaa ilman musiikkialan koulutusta. Työpajan työkaluja voi hyödyntää esimerkiksi hoito- ja hoivatyön osana. Työpajan pitävät Minun ääneni -hankkeen asiantuntijat Kaisa Tienvieri, Maija Halme ja Anna Arola.

Kenelle?

Webinaari ja työpaja ovat maksuttomia, ja ne on suunnattu ikäihmisille suunnatusta musiikkipedagogiikasta ja ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnista kiinnostuneille toimijoille: koulutuksen suunnittelijoille, ammattilaisille, opiskelijoille ja vapaaehtoisille.

Ilmoittautuminen

Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu ennakkoon ja varmista paikkasi webinaarissa! Voit ilmoittautua koko päivän ohjelmaan tai vain webinaariin tai työpajaan. Ilmoittautumislomake (avautuu uuteen välilehteen)

Tutustu webinaarin puhujiin

Puhujat ja puheenvuorot