Mielimusiikki kuntouttaa muistisairaita – Tampereella tartuttiin toimeen


Tiedote 20.11.2021

Musiikin kuntouttava vaikutus on todennettu monissa tutkimuksissa, mutta silti musiikkia käytetään yhä turhan vähän muistisairaiden kuntoutuksessa. Kolmivuotisen Minun ääneni -hankkeen tavoitteena on tehdä musiikista yleinen ja tuttu kuntoutuksen keino muistisairaiden arkeen.

Pirkanmaalla on noin 20 000 muistisairasta, joista valtaosa asuu omassa kodissaan. Muistin kuntouttaminen on mahdollista säännöllisellä laulamisella ja lempimusiikin kuuntelulla, mikä tiedetään jo lukuisista tieteellisistä tutkimuksista. Musiikkia hyödynnetään kuitenkin turhan vähän muistisairaan arjessa.

Yhdessä laulaminen tukee monin tavoin niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin terveyttä. Laulaminen ja musiikin kuuntelu kuntouttavat parhaiten muistisairauden alkuvaiheessa, kun taas aivan sairauden loppuvaiheessa ne auttavat tavoittamaan muistisairaan persoonan sairauden verhon takaa.

Tamperelainen vanhusten hyvinvointia ja omannäköistä elämää edistävä yhdistys Arvokas vanhuus ARVA ry. päätti tarttua yhteistyökumppaneidensa kanssa toimeen. Kolmivuotisessa Minun ääneni -hankkeessa tutkimustieto musiikin taianomaisesta voimasta muuttuu toiminnaksi. Pirkanmaan alueella järjestetään kuntouttavia musiikkiryhmiä muistisairaille ja heidän omaisilleen. Lisäksi koulutetaan hoivatyön ja musiikin ammattilaisia, vapaaehtoisia sekä muistisairaiden läheisiä käyttämään musiikin keinoja muistisairaiden arjessa. Luvassa on myös ylisukupolvisia ryhmiä.

Minun ääneni -hankkeen tavoitteena on saada musiikista yleinen ja tuttu kuntoutuksen keino muistisairaiden arkeen. Musiikkia kuuntelemalla, laulamalla ja muistelemalla voidaan tukea muistisairaan kotona asumista pidempään ja tuoda voimavaroja omaishoitajien arkeen. Väestötasolla ja kansantaloudellisesti kuntoutuksen merkitys on suuri: suuret ikäluokat ovat tulleet vanhoiksi, ja muistisairaudet lisääntyvät väestössä, kun ihmisten elinikä pitenee.