Vierailijan viisauksia: Annika Tammela yhteislauluperinteen jäljillä


16.9.2022

Hankeasiantuntija Anna Arola haastatteli tutkija ja yliopistonopettaja Annika Tammelaa 8.9. Tampere laulaa -avajaistilaisuuden yhteydessä.

Tampere laulaa ja yhteislaulun merkitys

Yliopistonopettaja, filosofian tohtori Annika Tammela oli juhlapuhujana Tampere laulaa -haasteen avajaistilaisuudessa Kuuselakeskuksessa. 8.9.2022 järjestetyssä tilaisuudessa ikäihmiset, lapset ja hoitohenkilökunta lauloivat yhdessä.

Annika Tammela painottaa yhteislaulun merkitystä:
– Varsinkin vähän vanhemmat ikäpolvet ovat tottuneet laulamaan yhteislauluja ja haluaisivat päästä laulamaan niitä, mutta yhteislaulutilaisuuksia ei järjestetä niin paljon. Niitä voisi ja pitäisi järjestää. Toisaalta nuoremmat sukupolvet, kuten lapset ja nuoret, eivät ole varsinkaan tänä pandemian jälkeisenä aikana tottuneet laulamaan. Yhteislaulukulttuuri on vähän häviämässä.

– Haluaisin rohkaista laulamaan yhdessä, koska yhteislaulusta on niin paljon tutkimustietoa, miten se voimaannuttaa, luo yhteyttä ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi tunnettuja ovat musiikin lukuisat muut hyvinvointivaikutukset aivoterveydelle ja mielen hyvinvoinnille. Lapsista vanhuksiin kaikkien kyllä kannattaisi laulaa yhdessä, ja yhteislaulukulttuuria kannattaisi elvyttää. 

Tammela toivoo, että yhteislaulutilaisuuksissa olisi yhtä aikaa läsnä monia eri sukupolvia.
– Kansanlaulut, maakuntalaulut ja muut vanhemmat laulut saattavat olla aivan vieraita nuoremmille sukupolville. Nämä ovat yksi osa suomalaista kulttuuriperintöä, joka toivottavasti jatkuisi seuraaville sukupolville. Olisi tosi ihana, jos yhteislaulutilaisuuksissa seniorit voisivat kertoa omasta lapsuudestaan lapsille, jotka eivät tiedä, millaista esimerkiksi oli 1950- ja 1960-luvulla. Nämä olisivat hedelmällisiä oppimistilanteita.

Annika Tammela muistelee, että hänen lapsuudessaan televisiosta tuli Tammerkosken sillalla -yhteislauluohjelma. Hän kysyykin:
Voisiko Tampere laulaa olla  uusi Tammerkosken sillalla?

Kansakouluvuosilta tutut laulut

Annika Tammelan väitöstutkimus Kansakoululaisen lauluaarteisto: Jälleenrakennusajalta tutut laulut ikäihmisten laulukokemuksissa ja muistoissa tarkastettiin helmikuussa 2022 Jyväskylän yliopistossa. Väitöstutkimuksessaan Tammela selvitti, kuinka ikääntyneet suhtautuvat lauluihin, joita he ovat kuulleet ja laulaneet kansakouluvuosinaan. Tutkimukseen osallistui henkilöitä, jotka kävivät kansakoulua vuosien 1945–1959 välisenä aikana, kun Suomi toipui talvi- ja jatkosodista ja jälleenrakensi yhteiskuntaa. Koulusta tutut laulut olivat suosittuja yhteislauluja myös koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa.

Haastattelussa Annika Tammela puhuu väitöstutkimuksensa lisäksi tulevista tutkimusideoistaan. Tammela on paitsi yliopistonopettaja ja tutkija myös ammattimuusikko. Videolta kuulet, miten musiikki on läsnä hänen arjessaan.

Vierailijan viisauksia -sarjassa vierailevat asiantuntijat jakavat tietoaan ja kokemuksiaan.