Jari Pirhosen puhe tiedotustilaisuudessa 26.11.2021


Arvokas vanhuus ARVA ry:n toiminnanjohtaja Jari Pirhonen piti juhlapuheen Minun ääneni -hankkeen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa 26.11.2021. Puheessaan Jari totesi kannustavasti: “Minun ääneni -hanke on jo olemassaolollaan muistutus muistisairaiden ihmisarvosta. On upeaa tarjota Pirkanmaalle tällainen hanke, jonka jäljiltä maailma on väkisinkin ainakin rahtusen parempi paikka.

https://youtu.be/dbzoXaadiUk

ARVA ry on jo vuosien ajan edistänyt ikäihmisten hyvinvointia Tampereella ja laajemminkin. Alusta lähtien olemme järjestäneet erilaisia tilaisuuksia hoivakodeissa, ollaan esimerkiksi tanssitettu väkeä karaoketansseissa, pidetty grillijuhlia ja onpa ohjelmassa olleet oluenmaistajaisetkin. Toiminta on ollut hyvin elämänmakuista, sillä sitähän elämän pitää olla. Aina ja kaikilla!
Omaksi toimintamuodokseen on meillä vakiintunut Unelmatehdas, joka toteuttaa haavoittuvassa asemassa olevien ikäihmisten unelmia. Vähävaraiset, yksinäiset tai toimintakykyään menettäneet ihmiset ovat päässeet haluamiinsa paikkoihin tai tilaisuuksiin, ilman heille itselleen koituvia kustannuksia. Olen itsekin saatellut ihmisiä esimerkiksi oopperaan, lätkäpeleihin ja museoihin. Tämäkin toiminta on ollut hyvin elämänmakuista ja lähtenyt luonnollisesti ikäihmisistä itsestään – ovathan kyseessä olleet heidän unelmansa.
Tänään on hienoa olla ARVA ry:n uuden hankkeen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa. Minun ääneni -hanke sopii erinomaisesti ARVAn tapaan ajatella ja toimia. Olemme muotoilleet aiemmin yhdistykselle kolme keskeistä arvoa, joita kaikkia hankkeen toiminta tukee suoraan.
Ensimmäinen arvomme on Ihmisyydestä iloitseminen: Minun ääneni -ryhmät ovat ihmisyydestä iloitsemista sanan varsinaisessa merkityksessä. Vaikeastikin muistisairaat saavat musiikin kautta kosketuksen omaan itseensä ja toisiin ihmisiin silloinkin, kun sanallinen kommunikaatio on muuten jo vaikeaa. Musiikin kautta muistisairaat näkyvät ainakin hetkittäin omina itsenään. Musiikin herättämät tunteet herättävät ihmisen, musiikki siis tuottaa runsaasti ihmisyyden pilkahduksia.
Toinen arvomme on Rohkea omaperäisyys: Uusiin tilanteisiin reagointi vaatii luovuutta ja rohkeutta. Suomen demografinen tilanne on sellainen, että muistisairaita ihmisiä on koko ajan enemmän. Se on ihmiskunnan pitkäaikaisen tavoitteen eli elinikien pidentämisen luonnollinen seuraus. Se ei ole automaattisesti ongelma, se on vaan uudenlainen tilanne. Pelkällä lääketieteellä ei millään päästä tilanteen tasalle. Tarvitaan rohkeaa omaperäisyyttä, kuten musiikin tuomista vahvasti osaksi muistisairaiden ihmisten hoitoa. Juuri sitä hankkeemme edistää seuraavien vuosien ajan.
Kolmas arvomme on Positiivinen törmäily, jolla tarkoitamme eri ikäisten ja eri taustoista tulevien ihmisten asettamista kaikille uudenlaisiin tilanteisiin oppimaan asioita yhdessä. Kun viemme rock bändin hoivakotiin tai lähetämme nuoren ihmisen vanhan saattajaksi Unelmatehtaassa, mahdollistamme ikään kuin uusia sosiaalisia hermokytkentöjä. Kun Minun ääneni -ryhmissä lapset ja ikäihmiset laulavat yhdessä, emme synnytä vain ihmisten keskushermostoihin uusia kytkentöjä, vaan synapseja syntyy myös ihmisten ja sukupolvien välille. Positiivinen törmäily synnyttää sosiaalisia synapseja!
Ihmisen arvo ei katoa vanhetessa, vaan se pikemminkin kasvaa. Jokainen eletty päivä on ihmisenä eletty päivä ja jo sinällään arvokas eläjälleen. Entäpä jos tuo eläjä on niin muistisairas, että ei edes ymmärrä elävänsä? Onko eletty päivä silloin hukkaan heitetty? Ei ole. Hänen päivänsä on arvokas paitsi hänelle itselleen, myös meille kaikille muille. Pitämällä hänestä huolta pidämme huolta omasta ihmisyydestämme. Ihmisyys kun pysyy yllä vain tekemällä inhimillisiä tekoja.
Minun ääneni -hanke on jo olemassaolollaan muistutus muistisairaiden ihmisten ihmisarvosta. On upeaa tarjota Pirkanmaalle tällainen hanke, jonka jäljiltä maailma on väkisinkin ainakin rahtusen parempi paikka!
Kiitos.