Tutkimusartikkeleita


Taiteen on useissa tutkimuksissa todettu vaikuttavan positiivisesti kaikkien meidän terveyteen. Taiteella ja musiikilla on sijansa myös muistisairaiden kuntoutuksessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä. On huomattu, että musiikki vaikuttaa samalla aivojen alueella, jonne muistot tallentuvat. Olemme koonneet tälle sivulle tutkimusartikkeleita, katsauksia ja raportteja taiteen, kulttuurin ja erityisesti musiikin vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin ja muistiin. Sivun alusta löydät suomenkielisiä artikkeleita, tutkimuksia ja muuta materiaalia. Alempana tällä sivulla on myös englanninkielistä materiaalia

Artikkeleita suomeksi

Tähän on koottu suomenkielisiä materiaaleja.

Musiikki ja aivojen kuntoutus

Duodecimin katsauksessa käsitellään musiikin vaikutusta aivojen kuntoutuksessa. Tutustu katsaukseen (suomeksi)

Muistisairauden käypä hoito -suositukset

Tästä voit tutustua muistisairauden kansallisiin hoitosuosituksiin. Käypä hoito -suositukset perustuvat tutkimusnäyttöön ja hoidon lisäksi niissä painotetaan sairauksien ennalta ehkäisyä. Tutustu hoitosuosituksiin (suomeksi)

Muistaakseni laulan -tutkimusraportti

Miina Sillanpään Säätiön Muistaakseni laulan -hankkeessa kehitettiin musiikkipohjaisia kuntoutusmenetelmiä muistisairaille. Tutustu tutkimusraporttiin (suomeksi)

Musiikin vaikutukset aikuisten hyvinvointiin ja terveyteen

Metropolia-ammattikorkeakoulussa tehty opinnäytetyö. Kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään laajasti musiikin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Lue kirjallisuuskatsaus (suomeksi)

Musiikki-interventiot kivunhoidon osana

Artikkelissa esitellään tutkimuksia, joissa on tarkasteltu musiikki-interventioiden vaikutuksia kivun hoidossa. Lisäksi kirjoituksessa tarkastellaan musiikin kipua lievittäviä mekanismeja. Tutustu artikkeliin (suomeksi)

Mummomuskari-konsepti

Anna Arolan kehitteli opinnäytetyössään Mummomuskarin konseptin. Tutustu opinnäytetyöhön (suomeksi).

Lapsuuden laulut ja muistot

Annika Tammelan väitöskirja kansakouluaikaisten lapsuuden laulujen merkityksistä ja muistoista ikäihmisille. Tutustu väitöskirjaan (suomeksi)

Holistinen ihmiskäsitys

Teatterikorkeakoulun Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa -julkaisun holistista eli kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä käsittelevä luku. Tutustu Holistinen ihmiskäsitys -lukuun (suomeksi)

Miten taide vaikuttaa? -katsaus

Lääkärilehdessä julkaistu katsaus kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Tutustu katsaukseen (suomeksi)

Taiteen ja kulttuurin terveysvaikutukset, WHO:n raportti

World health organisazionin eli WHO:n vuonna 2019 julkaisema raportti taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista. Raportin mukaan taiteella ja kulttuurilla on merkitystä niin sairauksien ehkäisyssä kuin hoidossakin.

Tiivistelmä raportista suomeksi
Tutkimusraportti englanniksi

Artikkeleita englanniksi

Tästä löydät englanninkielisiä materiaaleja

Musiikin käyttö muistisairauden hoidossa

Katsauksessa kootaan yhteen tutkimuksia, joissa on tarkasteltu musiikin vaikutuksia muistisairauksien hoidossa. Lataa katsaus (englanniksi)

Musiikin hyvinvointivaikutukset muistisairauden hoidossa

Tutkimusartikkeli säännöllisen musiikkitoiminnan vaikutuksista muistisairauden hoidossa. Tutkimus tarkastelee hyvinvointia kognitiivisesta, emotionaalisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Tutustu tutkimusartikkeliin (englanniksi)

Taiteen psykososiaaliset vaikutukset

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan taiteen vaikutuksia muistisairaiden ja heidän hoitajiensa hyvinvointiin. Tutustu kirjallisuuskatsaukseen (englanniksi)

Sairaalamuusikoiden työnkuva ja sen haasteet ja mahdollisuudet

Taru Koiviston väitöskirja, joka on osa Artsequal-hanketta. Tutustu väitöskirjaan (englanniksi)

Musiikin piirteiden yhteys musiikkiin liittyviin muistoihin ja tunteisiin

Tutkimusartikkeli, jossa esitellään tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin musiikin piirteiden yhteyttä musiikin herättämiin muistoihin ja tunteisiin. Tutustu artikkeliin (englanniksi)