Tutkittua tietoa


Taiteen on useissa tutkimuksissa todettu vaikuttavan positiivisesti kaikkien meidän terveyteen. Taiteella ja musiikilla on sijansa myös muistisairaiden kuntoutuksessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä. On huomattu, että musiikki vaikuttaa samalla aivojen alueella, jonne muistot tallentuvat. Olemme koonneet tälle sivulle tutkimusartikkeleita, katsauksia ja raportteja taiteen, kulttuurin ja erityisesti musiikin vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin ja muistiin. Sivun alusta löydät suomenkielisiä artikkeleita, tutkimuksia ja muuta materiaalia. Alempana tällä sivulla on myös englanninkielistä materiaalia

Artikkeleita suomeksi

Tähän on koottu suomenkielisiä materiaaleja.

Artikkeleita englanniksi

Tästä löydät englanninkielisiä materiaaleja