Tutkimusartikkeleita


Taiteen on useissa tutkimuksissa todettu vaikuttavan positiivisesti kaikkien meidän terveyteen. Taiteella ja musiikilla on sijansa myös muistisairaiden kuntoutuksessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä. On huomattu, että musiikki vaikuttaa samalla aivojen alueella, jonne muistot tallentuvat. Olemme koonneet tälle sivulle tutkimusartikkeleita, katsauksia ja raportteja taiteen, kulttuurin ja erityisesti musiikin vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin ja muistiin.

Musiikki ja aivojen kuntoutus

Duodecimin katsauksessa käsitellään musiikin vaikutusta aivojen kuntoutuksessa. Suomeksi.

Tutustu katsaukseen.

Muistisairauden käypä hoito -suositukset

Tästä voit tutustua muistisairauden kansallisiin hoitosuosituksiin. Käypä hoito -suositukset perustuvat tutkimusnäyttöön ja hoidon lisäksi niissä painotetaan sairauksien ennalta ehkäisyä. Suomeksi.

Tutustu hoitosuosituksiin.

Muistaakseni laulan -tutkimusraportti

Miina Sillanpään Säätiön Muistaakseni laulan -hankkeessa kehitettiin musiikkipohjaisia kuntoutusmenetelmiä muistisairaille. Suomeksi.

Tutustu tutkimusraporttiin.

Taiteen ja kulttuurin terveysvaikutukset

World health organisazionin eli WHO:n vuonna 2019 julkaisema raportti taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista. Raportin mukaan taiteella ja kulttuurilla on merkitystä niin sairauksien ehkäisyssä kuin hoidossakin.

Tutkimusraportti englanniksi
Tiivistelmä raportista suomeksi

Musiikin käyttö muistisairauden hoidossa

Katsauksessa kootaan yhteen tutkimuksia, joissa on tarkasteltu musiikin vaikutuksia muistisairauksien hoidossa. Englanniksi.

Lataa katsaus.

Musiikin hyvinvointivaikutukset muistisairauden hoidossa

Tutkimusartikkeli säännöllisen musiikkitoiminnan vaikutuksista muistisairauden hoidossa. Tutkimus tarkastelee hyvinvointia kognitiivisesta, emotionaalisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Englanniksi.

Tutustu tutkimusartikkeliin.

Taiteen psykososiaaliset vaikutukset

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan taiteen vaikutuksia muistisairaiden ja heidän hoitajiensa hyvinvointiin. Englanniksi.

Tutustu kirjallisuuskatsaukseen

Mummomuskari-konsepti

Anna Arolan kehitteli opinnäytetyössään Mummomuskarin konseptin. Suomeksi.

Tutustu opinnäytetyöhön.

Lapsuuden laulut ja muistot

Annika Tammelan väitöskirja kansakouluaikaisten lapsuuden laulujen merkityksistä ja muistoista ikäihmisille. Suomeksi.

Tutustu väitöskirjaan.

Holistinen ihmiskäsitys

Teatterikorkeakoulun Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa -julkaisun holistista eli kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä käsittelevä luku. Suomeksi.

Tutustu Holistinen ihmiskäsitys -lukuun.