Minun ääneni -hankkeen vuosi 2022


8.3.2023

Vuosi 2022 oli Minun ääneni -hankkeessa suurmenestys. Viime viikolla palautetun STEAn tuloksellisuusraportin myötä on hyvä luoda pieni katsaus viime vuoteen ja siihen, mitä saimme aikaan.

Vuonna 2022 Minun ääneni -hankkeessa musiikkikuntoutusta vietiin neljääntoista eri Pirkanmaan kuntaan. Pidimme ryhmiä muistisairaille ja heidän läheisilleen ja koulutimme ammattilaisia sekä vapaaehtoisia musiikin kuntouttavien keinojen pariin. Yhteistyökumppanien tilaisuuksissa pidetyissä toiminnallisissa hanke-esittelyissä tavoitimme 1129 henkilöä. Teimme yhteistyötä 20 eri tahon kanssa. Viestimme aktiivisesti toiminnastamme ja muistisairaiden oikeudesta musiikkiin. Koostimme monipuolisesti materiaalia musiikin kuntouttavasta voimasta ja järjestimme Tampere laulaa -tilaisuuksia sekä isompia, osallistavia konsertteja.

Vuoden 2022 lukuja:

 • 12 musiikkiryhmää
  • 52 muistisairasta
  • 17 läheistä ja omaista
  • 8 vapaaehtoista
  • 26 lasta
 • 15 koulutusta musiikki- ja sote-alan ammattilaisille ja vapaaehtoisille ja 10 Musiikin muistilokero -webinaaria
  • 235 osallistujaa
 • 350 tavoitettua ammattilaista ja opiskelijaa kaikkiaan
 • 4 konserttia, 4 Tampere laulaa -tilaisuutta
  • 668 osallistujaa
 • 14 eri Pirkanmaan kuntaa
  • 1129 tavoitettua hanke-esittelyissä ja muissa vierailuissa
 • 20 yhteistyökumppania
Ryhmissä on soitettu, laulettu ja muisteltu aktiivisesti.

Ryhmät, koulutukset ja tapahtumat

Ryhmätoiminnassa muistisairaat, omaiset, lapset, vapaaehtoiset ja ammattilaiset muodostivat tiiviin ja luottamuksellisen yhteisön, jossa jokainen sai olla juuri sellainen kuin on ilman leimatuksi tulemisen pelkoa. Eri ikäisten ja eri taustoista tulevien ihmisten keskinäinen kohtaaminen lisäsi ymmärrystä muistisairaudesta. 

Ryhmä antoi muistisairaille mahdollisuuden tavoitteelliseen ja hauskaan harrastukseen, jossa oli mahdollisuus käyttää vanhoja, jo opittuja taitoja ja oppia myös uutta. Omaishoitajat saivat ryhmistä konkreettisia keinoja kotiin arjen helpottamiseksi musiikin avulla. Musiikkiryhmä oli pariskunnille mukava, yhteinenja säännöllinen harrastus. Ryhmä oli helpottava hetki, joka antoi mahdollisuuden irrottautua arjesta ja ajatella hetki muita asioita. Kolme musiikkiryhmää alkoi toimia itsenäisesti ilman hankkeen apua, mikä oli meille aivan erityinen asia.

Koulutuksissa lähestyimme aihetta aina oivalluttamisen ja itse kokeilemisen kautta. Tästä saimme poikkeuksetta hyvää palautetta. Käytännön harjoitukset yhdistettiin teoriatietoon musiikin kuntouttavasta vaikutuksesta. Toimme koulutuksissa esiin musiikin monipuolisuutta ja sitä, että jokainen voi löytää oman tapansa käyttää musiikkia työssään muistisairaiden kanssa.

Muistiystävällinen toiminnallinen konsertti ja Tampere laulaa -tilaisuus ovat molemmat täysin uusia, hankkeessa kehitettyjä konsepteja. Olemme striimanneet kaikki konserttimme ja ne ovat katsottavissa Youtubesta. Näin mahdollisimman moni on päässyt osallistumaan ja uusi konsepti on saanut näkyvyyttä. Olemme halunneet näyttää esimerkkiä, miten yhteislaulukonsertteja voidaan järjestää hieman uudella otteella.

Tampere laulaa -avajaiset järjestettiin Kuuselan lähitorilla.

Tampere laulaa -haasteen myötä ikäihmiset pääsivät nauttimaan musiikista ja yhteislaulamisen iloista. Toivomme, että muutkin yhteisöt tarttuvat rohkeasti haasteeseen ja järjestävät matalan kynnyksen yhteislaulutilaisuuksia. Haaste sai runsaasti mediahuomiota Pirkanmaalla Ylen Tampereen toimituksen innostuttua asiasta. Haaste levisi Pirkanmaalla etenkin hoivayksiköissä myös ilman hankkeen osallistumista, mikä ilahdutti meitä. 

Viestintä, verkostot ja kehittäminen

Viestimme aktiivisesti toiminnastamme sekä musiikin vaikutuksesta muistisairauksiin. Käytimme hyödyksemme useita viestintäkanavia, kuten sosiaalista mediaa, verkkosivuja, uutiskirjettä, tiedotteita ja esitteitä. Blogissa nostimme esiin muita alan toimijoita ja heidän osaamistaan. Myös muistisairaat ja omaiset pääsivät ääneen. Olimme mukana tekemässä Tampereen kaupungin tiedotuskampanjaa Muistiviikolla, jossa muistisairaiden musiikilliset oikeudet ja musiikin kuntouttava vaikutus olivat pääosassa. Samaa viestiä välitimme Aamulehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessamme.

Olemme koonneet yhteen luotettavaa tietoa muistisairaudesta, musiikin ja muun kulttuurin hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta ja eri toimijoiden kokemuksia musiikin käyttämisestä. Verkkosivustomme tietopankki, tehtävät ja Kuulokulmia-blogi sekä Youtube-kanavallamme julkaistut tehtävä-videot ja painetut oppaat muodostavat laajan ja monipuolisen kokonaisuuden kenelle tahansa tutustuttavaksi ja käytettäväksi. Tehtävistä löytyy vaihtoehtoja niin musiikkipedagogeille kuin vapaaehtoistoimijoillekin käytettäväksi ja kokeiltavaksi.

Kesäkonsertissa oli mukana hankkeen musiikkilähettiläs Mikko Alatalo.

Tiedon vaihtaminen, uuden opettelu ja itsensä kehittäminen on ollut meille erittäin tärkeää läpi hankkeen. Ryhmäläiset saivat osallistua ryhmien sisältöjen suunnitteluun ja ryhmän lopuksi saatu palaute otettiin huomioon tulevissa ryhmissä. Toimintaa kehitettiin jatkuvasti erilaisten haastatteluiden, palautelomakkeiden ja keskustelujen pohjalta. Saimme paljon tietoa, apua ja kannustusta yhteistyökumppaneiltamme ja muilta ammattilaisilta, joita tapasimme vuoden aikana.

Tukea tuli myös tiedemaailmasta. Olemme olleet mukana monialaisessa Musiikkitahto-työryhmässä, jossa on pohdittu yhdessä musiikkitahdon kehittämistä ja pyritty levittämään tietoa sen tarpeellisuudesta ja käytöstä. Olemme olleet aktiivisesti yhteydessä yhdessä laulamisen ja koululaulujen merkitystä tutkineeseen musiikin tutkija Annika Tammelaan sekä neuropsykologian apulaisprofessori Teppo Särkämöön, joka taas on tutkinut musiikin vaikutuksia erilaisten aivosairauksien kuntoutuksessa. Olemme saaneet heiltä runsaasti tietoa ja kannustusta. Annika Tammela kävi myös avaamassa Tampere laulaa -tilaisuuden ja haastattelimme häntä Kuulokulmia-blogiimme.

Katse eteenpäin

Vuosi 2022 meni hujauksessa ja melkein hengästyttää, kun tarkastelemme sitä, mitä kaikkea vuoden aikana saimmekaan aikaan. Kiitos kaikille ihmisille, joita kohtasimme ja joiden kanssa saimme vaihtaa ajatuksia. Tänä vuonna jatkamme työtä muistisairaiden hyvinvoinnin ja kulttuuristen oikeuksien eteen.