Automatkan arvuuttelua


Visailutehtävät

Yksi visailijoista valitsee mielessään laulun. Hän keksii erilaisia vihjeitä laulusta. Toiset yrittävät vihjeiden perusteella arvata, mikä laulu on kyseessä.

Loman auto- tai junamatkalla saattaa käydä aika pitkäksi. Matkantekoa voi siivittää vaikkapa musiikkivisalla!

Visassa yksi osallistuja kerrallaan miettii jonkun laulun tai musiikkikappaleen ja antaa siihen liittyviä vihjeitä. Muut yrittävät arvata kappaleen. Vihjeet voivat liittyä laulun sanoihin, sen melodiaan, käytettäviin soittimiin tai vaikkapa laulun tekijöihin.

”Mietin sellaista laulua, jossa mainitaan korkokenkä.”
”Mietin sellaista laulua, jonka nimi on myös elokuvan nimi.”
”Mietin sellaista laulua, joka alkaa pianosoololla.”
”Mietin sellaista kappaletta, jossa kuuluu oikeiden lintujen laulua.”
”Tämä kappale on varmaankin Rautavaaran tunnetuin!”

Arvuuttelijat voivat keksiä laulun nimen, laulaa osan laulusta tai muistella sanoja. Kun laulu on arvattu oikein, sen voi laulaa  yhdessä tai kuunnella vaikkapa YouTubesta. Päättäkää yhdessä, pidättekö kirjaa pisteistä vai nautitteko vain yhteisestä aivojumpasta.