Bumtsibum


Visailutehtävä

Tässä visailussa osallistujat yrittävät keksiä lauluja, joissa annetut sanat esiintyvät, ja lopulta selvittää, mihin lauluun kuuluu sanoista muodostuva säkeen pätkä.

Ensin on valittava laulu, josta otetaan jokin säkeen pätkä. Sanat valitaan jostain laulun keskeltä, ei mielellään alusta tai muustakaan liian helposta kohdasta. Neljä tai viisi sanaa on esimerkiksi hyvä määrä. Jos kyseessä olisi vaikkapa kappale On hetki, voitaisiin valita nämä sanat: odottaa vain sydän saa.

Valitut sanat kirjoitetaan sopivan kokoisille papereille (yksi sana per paperi) sen verran isolla, että osallistujat pystyvät lukemaan sanat. Sanat pidetään kuitenkin ensin piilossa, esimerkiksi kääntämällä laput väärinpäin tai peittämällä sanat jotenkin muuten. Laput numeroidaan, ja visailijat saavat päättää, missä järjestyksessä sanoja aletaan paljastaa.

Aina kun uusi sana paljastuu, on visailijoiden tehtävänä keksiä jokin sellainen laulu, jossa esiintyy kyseinen sana. Kappaleessa ei tarvitse esiintyä muita kuin juuri paljastettu sana, vaikka sanoja olisikin jo useampi näkyvissä. Kun on keksitty sellainen laulu, jossa annettu sana esiintyy, voitaisiin se laulaa tai kuunnella yhdessä.

Varsinkin siinä vaiheessa kun useampi sana on paljastettu, kannattaa visailijoiden yrittää keksiä se laulu, josta säkeen pätkä on otettu. Kun oikea arvaus on annettu, voidaan loput sanat paljastaa samalla kun kuunnellaan tai lauletaan kyseinen laulu.

Tätä visaa varten voidaan jakaa ryhmä joukkueisiin, jotka vuorollaan saavat valita sanoja paljastettavaksi ja keksiä sopivia lauluja. Oikeista arvauksista voidaan myös antaa pisteitä. Kun kappale on arvattu ja sanat paljastettu, voidaan esittää myös kappaleeseen liittyvä tietokilpailukysymys, josta voi saada lisäpisteen.

Yhden visan aikana voidaan arvuutella yhtä tai useampaa laulua, riippuen käytettävissä olevasta ajasta.