Bumtsibum


Tässä tutussa visailussa osallistujat yrittävät keksiä lauluja, joissa annetut sanat esiintyvät, ja lopulta selvittää, mihin lauluun kuuluu sanoista muodostuva säkeen pätkä. Bumtsibum on televisiosta tuttu musiikkivisailu.

Visan pitäjä valitsee ensin laulun ja laulusta jonkin lyhyen säkeen tai osan säettä. Sanat kannattaa valita jostain laulun keskeltä, ei mielellään alusta tai muustakaan liian tunnistettavasta kohdasta. Neljä tai viisi sanaa on esimerkiksi hyvä määrä. 

Säkeen sanat kirjoitetaan lapulle, kukin sana erikseen omalle lapulleen. Lapun taakse kirjoitetaan numero. Teksti kannattaa olla tarpeeksi suurin kirjaimin, että osallistujat pystyvät lukemaan sanat. Sanat pidetään ensin piilossa, esimerkiksi kääntämällä laput väärinpäin tai peittämällä sanat muuten. Tämän jälkeen visailijat saavat päättää, missä järjestyksessä sanoja aletaan paljastaa.

Aina kun uusi sana paljastuu, on visailijoiden tehtävänä keksiä jokin sellainen laulu, jossa esiintyy kyseinen sana oikeassa taivutusmuodossa. Kappaleessa ei tarvitse esiintyä muita kuin juuri paljastettu sana, vaikka sanoja olisikin jo useampi näkyvissä. Kun on keksitty sellainen laulu, jossa annettu sana esiintyy, voidaan laulaa tai kuunnella se yhdessä.

Varsinkin siinä vaiheessa, kun useampi sana on paljastettu, kannattaa visailijoiden yrittää keksiä se laulu, josta säkeen pätkä on otettu. Kun oikea arvaus on annettu, voidaan loput sanat paljastaa samalla kun kuunnellaan tai lauletaan kyseinen laulu.

Tätä visaa varten voidaan jakaa ryhmä joukkueisiin, jotka vuorollaan saavat valita sanoja paljastettavaksi ja arvata sopivia lauluja. Oikeista arvauksista voidaan myös antaa pisteitä. Kun kappale on arvattu ja sanat paljastettu, voidaan esittää myös kappaleeseen liittyvä tietokilpailukysymys, josta voi saada lisäpisteen.

Yhden visan aikana voidaan arvuutella yhtä tai useampaa laulua, riippuen käytettävissä olevasta ajasta.

Sovellus: Kuvavisa

Visan vetäjä valitsee yhden tai useampia kuvia, jotka liittyvät kappaleeseen. Kuvat voivat liittyä esimerkiksi kappaleen tarinan etenemiseen. Osallistujat yrittävät arvata, mistä kappaleesta on kyse. Esimerkiksi Taivas on sininen ja valkoinen -kappaleeseen voisi sopia neljä kuvaa: kuva taivaasta, kuva tähdestä, kuva sydämestä ja kuva hehkulampusta tai aivoista.