Liikerinki


Kukin vuorollaan keksii jonkin liikkeen, jonka muut toistavat.

Ryhmän osallistujat keksivät kukin vuorollaan jonkin liikkeen, ja muiden tehtävänä on toistaa liike. Harjoitus ryhmäyttää, rohkaisee luovuuteen, lisää osallisuuden tunnetta ja tarjoaa soolo-siedätystä: hetken aikaa osallistuja esiintyy muille ja tulee hyväksytyksi, kun muut toistavat liikkeen. On hyvä ohjeistaa, että liikkeiden kannattaa olla yksinkertaisia ja että jokainen tekee oman vointinsa ja kykynsä mukaan.

Sovellus: Samaa harjoitusta voi kokeilla niin, että kukin vuorollaan tuottaa jonkin äänen, joka muiden tulee toistaa. Vaihtoehtoisesti voi tehdä yhdistetyn liikkeen ja äänen. Lämmittelynä rytmien äärelle voisi myös tehdä pienen rytmin taputtamalla, ja muut toistavat. Etenkin rytmit kannattaa pitää hyvin yksinkertaisina.