Musiikkia ja kuvia


Käytetään kuvia keskustelun virittäjinä musiikin kuuntelun yhteydessä.

Tarvitset: Erilaisia kuvia, esimerkiksi piirrettyjä, maalattuja tai valokuvia. Nämä voivat olla kortteja, seinäkalenterista tai lehdistä leikattuja kuvia jne.

Levittäkää kuvat näkyville esimerkiksi pöydälle. Kuunnelkaa jokin kappale, jonka aikana osallistujat saavat käydä valitsemassa itselleen jonkin kuvista. Kuva valitaan sen perusteella, että se syystä tai toisesta muistuttaa kuunneltavaa kappaletta. Kuuntelun jälkeen kukin vuorollaan näyttää valitsemansa kuvan ja kertoo omin sanoin, miksi valitsi juuri sen.

Huomioi tämä: Jos kaikki eivät helposti pääse liikkumaan kuvien luo, voi ryhmänohjaaja käydä näyttämässä kuvia osallistujille.