Tömps tap tap


Tehdään kehorytmejä käsillä ja jaloilla. Ensin tömistetään kerran jalalla ja sen jälkeen taputetaan käsiä kaksi kertaa yhteen: tömps tap tap. Tätä toistetaan monta kertaa: jalka, taputus, taputus, jalka, taputus, taputus ja niin edelleen.

Harjoitelkaa ensin pelkkä rytmikuvio. Sanokaa samalla itse tömps tap tap, kun tömistätte ja taputatte. Ohjaaja voi myös laskea 1, 2, 3.

Kun rytmikuvio sujuu, kokeilkaa sitä tutun kappaleen tahtiin. Voitte vain kuunnella tai myös laulaa mukana. Rytmikuvion tekeminen ja yhtä aikaa laulaminen on haastavampaa kuin pelkkä musiikin tahtiin rytmittely.

Aloittakaa hitaasti, harjoitelkaa monta kertaa ja edetkää vähitellen haastavampiin versioihin.

Lauluiksi sopivat kaikki kolmijakoiset laulut, kuten valssit ja masurkat. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • Tammerkosken sillalla
 • Kalliolle, kukkulalle
 • Muurari
 • Karjalan kunnailla
 • Kultainen nuoruus
 • Maamme-laulu (Oi maamme, Suomi, synnyinmaa)
 • Ken voi tyynessä seilata (Vem kan segla)
 • Lapsuuden toverille (Sä kasvoit, neito kaunoinen)
 • On neidolla punapaula
 • Laulu kullalle (Pappa lupas talon laittaa)
 • Kotimaani ompi Suomi
 • Oravan pesä (Kas, kuusen latvassa)
 • Koska meillä on joulu

Sovellus 1:

Vaihtoehtoinen liikesarja kolmijakoisiin lauluihin on:

 • 1: käsien taputus yhteen
 • 2: oikea käsi taputtaa oikeaa reittä
 • 3: vasen käsi taputtaa vasenta reittä
 • 1: käsien taputus yhteen
 • 2: oikea käsi taputtaa vasenta olkapäätä
 • 3: vasen käsi taputtaa oikeaa olkapäätä

Tämä sopii masurkkaan, hitaampiin valsseihin ja tosi hyvin Kalliolle, kukkulalle -kansanlauluun.

Sovellus 2: Ryhmän voi jakaa kahteen osaan, joista ensimmäinen osa tekee vain jalkarytmiä eli tömistää kerran ja toinen osa vain käsirytmiä eli taputtaa aina kaksi kertaa peräkkäin. Tömps tap tap -rytmi on siis sama, mutta nyt rytmin tekeminen on jaettu kahdelle ryhmän osalle.

Voit käyttää apunasi tätä videota: