Yksi, kaksi, kolme


Luetellaan parin kanssa vuorotellen luvut yksi, kaksi ja kolme. Halutessaan voi tehdä samalla liikkeitä.

Tässä paritehtävässä haastetaan muistia ja keskittymiskykyä. Asetu parin kanssa vastatusten, jotta voit nähdä parisi mahdollisimman hyvin. Sovitaan, kumpi parista aloittaa. Aloittaja sanoo “yksi”, minkä jälkeen toinen sanoo “kaksi” ja aloittaja sanoo sitten “kolme”. Nyt toinen aloittaa uuden kolmen luvun sarjan sanomalla yksi. Pari luettelee siis vuorotellen lukusanat yksi, kaksi ja kolme. Vaikka tehtävä vaikuttaa perusidealtaan yksinkertaiselta, se on yllättävän vaikea. Tehtävä haastaa keskittymään. Harjoitelkaa tehtävää aluksi tarpeeksi hitaasti!

Sovellus kehorytmeillä

Lisätkää kuhunkin lukusanaan jokin kehorytmi. Esimerkiksi lukusana 1 voisi olla käsien taputus yhteen, 2 käsien taputus reisiin ja 3 jalan tömistys maahan. Luetelkaa lukusanoja vuorotellen ja tehkää niihin liittyvät kehorytmiliikkeet. Voitte myös kokeilla vaihtaa lukusana kerrallaan kehorytmiksi (taputus–2– 3). Onnistuuko numeroiden läpikäyminen lopulta pelkillä kehorytmeillä?

Sovellus äänteillä

Keksi parin kanssa kullekin lukusanalle jokin äänne. Esimerkiksi sana yksi voisi olla ärrän päristys, sana kaksi huulien maiskautus yhteen ja sana kolme kielen naksutus. Keksikää vapaasti äänteitä ja sopikaa, mikä äänne liittyy mihinkin lukusanaan. Sanokaa vuorotellen lukusanoihin 1, 2 ja 3 liittyvät äänteet lukusanoja vastaavassa järjestyksessä. Lukusanoja ei siis enää tarvitse sanoa. Lisähaastetta saa, kun lisää kuhunkin äänteeseen jonkin tietyn liikkeen, kuten kehorytmisovelluksessa.

Sovellus laulaen

Lukusanat 1, 2 ja 3 voi puhumisen sijaan laulaa. Sana yksi voi olla kolmisoinnun perussävel (esim. C-duurissa sävel c), sana kaksi soinnun terssi (C-duurissa sävel e) ja sana kolme soinnun kvintti (C-duurissa sävel g). Laula lukusanat vuorotellen parin kanssa. Lisävaikeutta saa vielä, jos laulaa sävelkorkeudet lukusanojen sijaan vaikka duu-tavulla.

Voit käyttää apunasi tätä videota: