Radio ja podcastit


Täältä löydät aivoterveyteen, muistiin ja musiikkikuntoutukseen liittyvää kuunneltavaa. Olemme keränneet yhteen kokonaisia podcasteja sekä yksittäisiä jaksoja, joissa puhutaan muistista ja aivojen toiminnasta.

Muistisairaana maailmassa

”Muistisairaana maailmassa on Muistiliiton julkaisema podcast, jossa muistisairaat ihmiset ja heidän läheisensä kertovat omin sanoin elämästään.”
6 jaksoa Spotify

Aivopankki-podcast

”Tässä podcastissa puhumme aivoterveydestä, meidän suomalaisten tärkeimmästä pääomasta. Jaksoissa vierailevat aivoterveyden huippuasiantuntijat jakavat parhaat vinkkinsä siitä, miten aivojen hyvinvointia voi edistää ja kutsuvat sinut mukaan tekemään arjessa tekoja aivojen hyväksi.”
8 jaksoa Spotify

Aivot – tärkein pääomasi

”7-osaisessa ohjelmasarjassa annetaan vinkkejä aivoterveyden vaalimiseen.”
7 jaksoa Yle Areena

Olen jossain – muistaakseni

”Toimittaja Tuula Rajavaara on taltioinut elämää muistisairautta sairastavan äitinsä kanssa jo usean vuoden ajan. Yhdessä he yrittävät keksiä miten hallita yhä oudommaksi muuttuvaa arkea.”
5 jaksoa Yle Areena

Kuinka kohdataan muistisairas?

”Muistisairauksien stigma on edelleen vahva ja se vaikuttaa merkittävästi hoitoon hakeutumiseen. Kuulemme tässä jaksossa ammattilaisen näkökulmasta siitä, minkälaista on muistisairauden ennaltaehkäisy. Entä minkälaisessa tilanteessa täytyy osata katsoa potilaan itsemääräämisoikeuden ohi?”
Kultaiset hoitajat -podcast
27 min, Spotify

Millaista on arki alkavan Alzheimerin taudin kanssa?

”On arvioitu, että noin puolet Alzheimerin tautiin sairastuneista eivät saa diagnoosia, koska eivät osaa hakeutua tutkimuksiin tai oireita ei tunnisteta. Miten alkava muistisairaus voitaisiin diagnosoida varhaisemmassa vaiheessa? Entä voiko taudin etenemiseen vaikuttaa?”
Terveysradio-podcast
33 min, Spotify

Peilineuronien äärellä: kehollisista muistoista mielikuvitukseen

”Tanssi saattaa tuoda mieleemme kuvia tai muistoja, aivan kuin tyhjästä. Mitä meissä tapahtuu, kun tanssi yhdistyy oman, sisäisen kokemusmaailmamme kanssa?”
Tanssia aivoissa -podcast
26 min, Spotify

Muistisairaus ilman muistioireita

”Voiko työikäisen oudon käytöksen taustalla olla muistisairaus? Otsalohkodementia ei useinkaan ala muistioireilla, vaan persoonallisuuden ja käytöksen muuttumisella. Millaisia oireet voivat olla ja voiko taudin kulkua ennustaa?”
Akateeminen vartti -podcast
24 min, Spotify

Muistisairaan kohtaaminen ja hoito

”Puhun siitä, miten muistisairaat tulisi kohdata ihmisinä sairauden edetessä.”
Akuuttigeriatri-podcast
26 min, Spotify

Muistisairaan identiteettiä tukeva hoiva

”Miten muistisairaat ja heidän kanssaan toimivat haluaisivat muistisairaita hoidettavan? Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -hankkeen podcastissa Tuula Pesonen kysyy ja muistiasumisen asiantuntija Hillervo Pohjavirta vastaa.”
Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -podcast
22 min, Spotify

Muistin huoltoa ja neuvoja muistisairaan kohtaamiseen

”Pitäisikö huonosta nimimuistista olla huolissaan? Miten muistiaan voi suojella ja arvioida? Kuinka muistisairaan kanssa tulisi toimia ja samalla huolehtia omasta jaksamisestaan?”
Hillan ja Minnan Akuutti
48 min, Yle Areena

Miten stressi rasittaa aivoja ja miksi käveleminen purkaa stressiä?

”Aivotutkija Minna Huotilainen kertoo miten stressi vaikuttaa aivoihin ja millaisia keinoja on stressin purkuun, jotta aivot pääsisivät palautumaan. Liikunta on ylipäätään hyvää ja niinkin yksinkertainen asia kuin kävely auttaa purkamaan stressiä. Kävelyliike nimittäin suuntaa mielen eteenpäin, ja irrottaa ajatukset tämänhetkisistä huolista.”
Hillan ja Minnan Akuutti
10 min, Yle Areena

Vaikka läheisesi ei enää muista sinua, voit silti tavoittaa hänet

”Erityisesti Alzheimerin taudissa lähimuisti katoaa. Älä siis jankuta, ei hän muista, sanoo kouluttaja Taina Semi. Sen sijaan läheisesi tarvitsee turvallisuutta – laula hänelle vaikka tuttuja lauluja. Muistisairas aistii herkästi tunteita ja tunnelmia, joten mukavat muistot luovat hänelle turvaa. Hermostumisen sijaan ruoki hänen inhimillisyyttään.”
Hillan ja Minnan Akuutti
14 min, Yle Areena

Pätkiikö muisti, tökkiikö tietotyö, onko vikaa työssä vai päässä?

”Miten kivikautiset ihmisaivot kestävät tietotyötä, hälyä ja jatkuvia keskeytyksiä? Missä vika, kun jo pari-kolmekymppisillä on muistiongelmia? Poppakonsteja ja aivojumppia kaupataan maksukykyisille, mutta tuloksia ei poppakonsteilla synny. Mitä tiedetään aivojen tiedonkäsittelystä ja muistin toiminnasta? Toimivat muistinparannusmenetelmät on keksitty jo sata vuotta sitten, ja niistä ei tarvitse maksaa mitään. Oppiminen ja muistaminen vaativat työtä ja toistoja, rahalla niitä ei voi korvata.”
Tiedeykkönen
47 min, Yle Areena

Aivojen puhdistuminen lisääntyy unessa. Mitä tapahtuu, jos aivoihin jää kuona-aineita?

”Aivot on keskeinen keskushermoston osa. Kuten kaikkialle elimistöön myös aivoihin kertyy kuona-aineita, ja ne on tarpeen puhdistaa. Siitä pitää huolen aivojen viemärijärjestelmä eli glymfaattinen kierto. Tämän puhdistussysteemin toiminta kiihtyy unen aikana ja varsinkin syvässä univaiheessa.”
Tiedeykkönen
48 min, Yle Areena

Aivojen viemärijärjestelmä – aivot puhdistuvat unessa

”Hyvin nukkuminen edistää aivojen siivousta päivän rasituksista. Mikä on meditaation ja hengityksen rooli sekä aivoviemäreiden yhteys sairauksiin? Näistä tietää neuroradiologian dosentti Vesa Kiviniemi Oulun yliopistosta. Imutiejärjestelmä pitää huolen elimistön nestetasapainosta ja immuunipuolustuksesta. Aivoista oli löydetty vain yksittäisiä imusuonia, ja pitkään ajateltiin, että sieltä ei löydykään toiminnallista imusuonijärjestelmää. Mutta tutkimuksessa selvisi: aivokalvoilla onkin imusuonia. Miten ne toimivat? Saadaanko aivojen imusuonista apua vaikeisiin neurologisiin sairauksiin, joiden syytä ei tunneta, esimerkiksi MS-tautiin ja Alzheimerin tautiin? Asiaa selvittää tutkija Salli Antila Helsingin yliopistosta.”
Tiedeykkönen
48 min, Yle Areena

Aivot alkavat rappeutua jo 30-vuotiaana, mutta oppimiskykyä voi ylläpitää elämäntavoilla ja aivoharjoituksilla

”Vanha koira ei opi uusia temppuja – vai oppiiko? Aivoissa alkaa jo kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen syntyä rakenteellisia muutoksia. Myös kyky käsitellä aistihavaintoja heikkenee. Eläkeiässä rappeutuminen vain kiihtyy. Tätä kehitystä voidaan hidastaa elämäntavoilla, kuten liikunnalla. Myös uni on välttämätön lääke, sillä nukkuessa päivän mittaan opittu painuu pysyvästi mieleen. Käytännön apua oppimiseen ja muistihaasteisiin voi löytyä erilaisista muistitekniikoista ja tarkkaavaisuusharjoituksista.”
Tiedeykkönen
48 min, Yle Areena

Aivotaidot parantavat elämänhallintaa ja ihmissuhteita

”Heli Isomäki ja Nina Uusitalo puhuvat kolmesta toisiinsa nivoutuneesta aivotaidosta – mielipeilistä, säätelystä sekä tunteen ja järjen liitosta – nämä ovat aivojen käytön perustaitoja. Taitoja, joilla pystyy parempaan vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa ja ymmärtämään omaa käyttäytymistään paremmin. Aivoista voi pitää huolta myös hellimällä suolistoa – aivoilla ja suolistolla on vahva yhteys.”
Tiina Lundbegin huoltamo
56 min, Yle Areena

Miten muokkaat aivojasi tai kuntoutat muistisairasta?

”Miten parannat aivojen toimintaa tai mummon muistia? Ihmisaivot saadaan palautettua oppivaisuuden tilaan ja muovautuviksi muun muassa SSRI-masennuslääkkeillä ja virikkeisellä ympäristöllä ja elämäntavalla. Pelkkä muovautuvuus ei riitä, siihen pitää aina liittää harjoittelu tai kuntoutus, jos hermoverkkoja meinataan muokata. Aivoja voi muokata myös musiikilla ja laulamalla. Musiikkia käytetään jo muistisairaiden ja aivoinfarktipotilaiden kuntoutuksessa.”
Tiedeykkönen
48 min, Yle Areena

Muistisairaus on kansantauti – tunnista oireet

”Suomalaisten yleisimmät muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -tauti sekä verenkiertohäiriöperäinen muistisairaus. Näistä johtuvat oireet on hyvä tunnistaa ajoissa: muistisairauden etenemistä voi hidastaa varhain aloitetulla lääkityksellä. Mistä tietää kyseessä olevan muistisairauden eikä normaalia vanhenemiseen liittyvää muistin hidastumista?”
Ajantasa
12 min, Yle Areena

Muistisairaalla on oikeus omannäköiseen elämään

”Muistiliitto on julkaissut uuden Hyvän hoidon kriteeristön muistisairaiden hoitoon. Ensimmäisen hoito-ohjeistuksen Muistiliitto julkaisi vuonna 1996. Uusi ohjepaketti on laajempi kuin aikaisemmat ja siinä korostetaan muistisairaan oikeutta omannäköiseen elämään, elämänlaatua ja itsemääräämisoikeutta.”
Ajantasa
10 min, Yle Areena

Muistisairaus on koko perheen sairaus

”Suomessa on noin 93 000 keskivaikeasta ja vaikeasta muistisairaudesta kärsivää ihmistä. Lisäksi lievän muistisairauden kanssa elää noin 100 000 ihmistä. Kun laskee näiden ihmisten omaiset mukaan, muistisairaudet koskettavat hyvin suurta osaa kansasta. Väestön eliniän jatkuvasti kasvaessa myös muistisairaudet lisääntyvät. Lasketaan, että vuoteen 2050 mennessä muistisairaiden määrä on kolminkertaistunut. Muistisairauden sanotaan olevan ennen kaikkea omaisten sairaus. Omaisten – lapsen tai puolison – on otettava vastuulleen muistisairaan elämä: miten tämän hoito järjestetään, miten taataan läheiselle arvokas loppuelämä. Sari Valton ohjelmassa omista kokemuksistaan muistisairaan omaisena kertovat kansanedustaja Päivi Räsänen, jonka isä sairastaa hyvin pitkälle edennyttä Alzheimerin tautia sekä sairaanhoitaja Anne-Maarit Koivuniemi, jonka molemmat vanhemmat sairastuivat Alzheimeriin 70-vuotiaina.”
Sari Valto
53 min, Yle Areena

Mitä tapahtuu Alzheimerin tautia sairastavan aivoissa?

”Alzheimerin taudin oireet ovat meille kaikille tuttuja, mutta mitä aivoissa oikein tapahtuu kun etenee? Nyt pääsemme Alzheimerin alkulähteille kun Anne Heikkisen haastateltavana on Alzheimerin taudin tiimoilta, erityisesti ravintorasvojen vaikutuksesta taudin kehittymiseen, Itä-Suomen yliopistossa väitellyt FM Mari Takalo.”
Teemana terveys
11 min, Yle Areena

Miltä näyttää Alzheimerin taudin ennaltaehkäisyn resepti?

”Etenevät muistisairaudet ovat jo nyt ja etenkin tulevaisuudessa valtava kansanterveydellinen ja – taloudellinen haaste. Lohdullista on, että tuoreet tutkimushavainnot osoittavat muistihäiriöiden ennaltaehkäisyn olevan mahdollista. Miltä näyttää Alzheimerin taudin ennaltaehkäisyn resepti? Anne Heikkisen haastateltavana on kliinisen geriatrian epidemiologian professori Miia Kivipelto.”
Teemana terveys
9 min, Yle Areena