Kuunteleminen – tietoa


Musiikin kuunteleminen kannattaa!

Kuunteleminen on helppo tapa saada musiikkia arkeen ja juhlaan. Kuunnellen voi nopeasti matkustaa omiin muistoihin ja muihin maailmoihin. Oman mielimusiikin kuunteleminen on erittäin palkitsevaa ja kuntouttavaa. Uuteen musiikkiin tutustuminen taas virkistää ja avaa uusia maailmoja.

Tämän osion tehtävät tähtäävät aivojen aktivoimiseen keskittyneen kuuntelemisen kautta. Tuttukin kappale avautuu uudesta näkökulmasta ja siitä voi oppia uusia asioita. Kuuntelu on hyvä keskittymisharjoitus. Sen lisäksi että kuuntelu tuo mielihyvää, se aktivoi aivoja ja ylläpitää sitä kautta kognitiivisia kykyjä. Musiikin kuunteleminen herättää upeasti muistoja. Näitä tehtäviä kannattaakin hyödyntää myös muistelutehtävien yhteydessä.

Ei ole yhdentekevää, mitä musiikkia kuunnellaan. Mieleinen ja tuttu musiikki tuo turvaa ja mielihyvää sekä nostaa muistoja ja tunteita mieleen. Ryhmätoiminnassa on hyvä selvittää, mistä musiikista osallistujat pitävät ja käyttää osallistujien mielimusiikkia tehtävissä. Ryhmän osallistujille voi olla myös kiinnostavaa ja palkitsevaa kuunnella aivan uutta ja outoa musiikkia. Monet tämän osion tehtävistä innostavat kuuntelemaan musiikkia uteliain ja oppivaisin korvin.

Itselle epämieluinen musiikki voi vaikuttaa meihin jopa negatiivisesti. Ryhmässä onkin hyvä keskustella myös siitä, että kaikki musiikki ei sovi kaikille, mutta jokaisen musiikkimakua tulee kunnioittaa ja toisten mielimusiikkia kuunnella ilman ikävää kommentointia! Musiikkimaku myös rakentaa identiteettiä etenkin nuoruudessa. Sen vuoksi itselle tärkeän musiikin arvostelu voi tuntua erityisen loukkaavalta.

Tila. Ennen kuuntelua on hyvä kiinnittää huomiota olosuhteisiin: onko taustahälyä ja onko jollain kuuntelijalla kuulon kanssa hankaluuksia. Liian hiljaista musiikkia on vaikea kuulla, toisaalta liian suuri äänenvoimakkuus on hankalaa herkistyneelle kuulolle. Elävän musiikin tai nauhoitteen soidessa kannattaa vielä tarkistaa, että äänenvoimakkuus on kaikille sopiva.

Välineet. Kaikkiin kuuntelutehtäviin tarvitaan äänentoistolaite, esimerkiksi CD-levyt ja -soitin, netin suoratoistopalvelu ja älylaite sekä mahdollisesti erillinen kaiutin.

Musiikki arkeen! Kannusta kuuntelemaan musiikkia kotona! Keskustelkaa yhdessä kunkin kuuntelutottumuksista ja siitä, millaisia laitteita kotoa löytyy musiikin kuunteluun.

Helppous! Musiikkia voi kuunnella helposti ryhmätoiminnassa, kotona ja hoivakodissa, sillä miltei jokaisen taskussa kulkee älylaitteella valtavasti musiikkia. Muistisairaus voi vaikeuttaa aikaisemmin helpolta tuntunutta ja tuttua levyn soittamista, eikä kuuntelemiseen käytettävää laitetta osaa enää itse käynnistää. Muistisairaan läheisillä ja häntä hoivaavilla on tärkeä vastuu mahdollistaa kuunteleminen soittamalla mieluisaa musiikkia muistisairaalle. Radio on yksi helpoimmista välineistä: nykyään tiettyyn musiikkityyliin keskittyneitä kanavia on lukuisia. Kun sopiva kanava on auki, itselle tärkeää musiikkia on helppo kuunnella. Usein musiikkia kuunnellessa alkaa laulattaa. Anna lupa laulamiseen myös, kun kuunnellaan yhdessä!