Pienistä palasista kokonaiseksi kirjaksi – musiikkikuntoutusoppaan kirjoitusprosessi


22.5.2023
Kaisa Tienvieri

Terveisiä musiikkikuntoutusoppaan kirjoitusprosessin pyörteistä! Nyt on käsillä yhden tärkeän asian H-hetki – musiikkikuntoutuksen opas on lähtenyt painoon!

Asioita tapahtuu Minun ääneni -hankkeessa sekä vauhdikkaasti että vähitellen, kuin huomaamatta. Hankkeen aikana on tapahtunut paljon! Olen käynyt läpi muistiinpanoja musiikkikuntoutuksen oppaan tekstejä varten. Olen kirjoittanut puhtaaksi yksittäisiä sanoja, joita olemme hankkeen tekijöiden kanssa palavereissa tussilla piirtäneet värikkäisiin post it -lappuihin. Yhden sanan takaa paljastuu yleensä aina monen lauseen verran tietoa ja ajatuksia. Kokousten aikana, etäseminaareissa ja palaverien aikana mieleen tulee kaikenlaista, tärkeää ja muistiin laitettavaa. Hyvät ideat karkaavat, jos niitä ei kesytä paperille, joten tapanani on pitää mukanani vihkoja, joihin saan piirrellä ja kirjoittaa hajatelmia – keskeneräisiä ja hajanaisia ajatuksia. Toisinaan vihko ei ole käsillä, ja TV-ohjelman tai podcastin aiheuttamia muistiinpanoja tulee raapustettua milloin millekin lippulappuselle.

Käydessäni läpi miltei koko hankkeen ajalta näitä vihkoja ja lappusia, samat teemat toistuivat. Lohdullisesti teemat ovat aivan samoja kuin joita hankehakemusvaiheessa pyörittelimme. Hankkeen alkuvaiheessa heränneet kysymykset, kommentit ja barrikadeille nousemisen aiheet ovat myös samoja.

Olen pitänyt hankkeen aikana kymmeniä toiminnallisia hanke-esittelyitä muistisairaille ja heidän läheisilleen, ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Aiheena on ollut aina musiikin mahdollisuudet muistisairaan ihmisen kuntouttavana voimana ja mielimusiikin merkitys sekä musiikkitahdon laatimisen tärkeys.

Hankkeen alkaessa aivojen ja muistin toiminnasta piti etsiä runsaasti tietoa ja esittelyiden tueksi tarvitsin ensin luetteloita ja tukisanalistan. Nyt esittelyt menevät rutiinilla ja uskallan ottaa mukaan uutta tietoa ja uusimpia tutkimuksia. Uskallan pitää meitä kaikkia hankkeen työntekijöitä jo aiheen asiantuntijoina, vaikka aivojen rakennetta ja toimintaa emme ehkä lähtisikään kuvailemaan tutkijoiden seminaarissa. Osaamme innostaa ja kannustaa, antaa vinkkejä ja räätälöidä ratkaisuja.

Oppaan kirjoittamisen kohdalla huomasin, että aluksi mammuttimaiselta tuntuva tehtävä kesyyntyi: saimme paketoitua tutkimustietoa helposti omaksuttaviksi, sopiviin osiin palastelluiksi haukkapaloiksi. Olemme saaneet oppaaseen mukaan upeita kirjoituksia ja haastatteluita, jotka toivottavasti innostavat ikäihmisten kanssa toimivia käyttämään musiikkia työssään enemmän tai vähemmän.

Ihaninta on huomata hankkeen hakemuksessa kirjatun lauseen kääntyminen todeksi. Hakemusta tehdessä emme olleet voineet haastatella lukuisia muistisairaita heidän toiveestaan saada musiikkikuntoutusta. Tuota sanaa ei vielä oikeastaan edes ollut olemassa. Muistisairailla ei ollut mahdollisuutta harrastaa musiikkia aivan helposti. Nyt saamamme palaute on ollut ryhmien ja hankkeen toiminnallisten esittelyiden jälkeen aina jotakuinkin tällaista:
“Tämä oli ihanaa! Haluan tätä lisää!”
“Koska tulet uudestaan?”
“Koska tämä ryhmä jatkuu?”

Näin iloisina olimme, kun opas lähti painoon.

Hankkeen aikana usein mielessä pyörineet mietteet voi paketoida vaikkapa näin:

 • Tarvitaan musiikkia muistisairaiden arkeen.
 • Tarvitaan helppoja keinoja musiikin saamiseksi muistisairaiden arkeen.
 • Tarvitaan tietoa musiikin aivoja kuntouttavasta vaikutuksesta jokaiselle, erityisesti muistisairaiden kanssa toimiville.
 • Tarvitaan koulutusta musiikkikuntoutuksesta muistisairaiden kanssa toimiville.
 • Tarvitaan ymmärrystä eri sukupolvien tavasta käyttää musiikkia sekä erilaisista mielimusiikeista.
 • Tarvitaan koottua ja palasteltua tietoa motivoimaan musiikin käyttöä muistisairaan arjessa.
 • Tarvitaan opas, eli kooste valikoituja, kenen tahansa toteutettavissa olevia musiikillisia tehtäviä muistisairaiden kuntouttamiseksi. Ja sitä tietoa.
 • Tarvitaan lupa olla muistisairaan kanssa toisin.
 • Tarvitaan hoiva- ja hoitotyön tekijöiden tilanteen, ajatusten ja asenteiden tarkastelua lempeästi ja kuunnellen: Miten he voisivat käyttää musiikkia heille sopivalla ja mahdollisella tavalla?
 • Tarvitaan orientoitumista hoivatyöhön kulttuurisella otteella.
 • Tarvitaan yhdessä laulamisen levittämistä yhteiskuntaamme.
 • Tarvitaan jokaiselle sopiva tapa kuluttaa musiikkia.
 • Tarvitaan musiikkialan koulutukseen ymmärrystä ja innostusta työllistyä hoivan ja hyvinvointipalveluiden piiriin.
 • Tarvitaan rahaa maksaa musiikkipedagogeille ja muusikoille kulttuurisesta hoivatyöstä.
 • Tarvitaan vapaaehtoisia viemään musiikkia ikäihmisille.

Minun ääneni -hankkeella on siis vielä sarkaa kynnettäväksi. Jatkamme ilolla työtämme.

Ai niin – listan kohta “tarvitaan opas, eli kooste valikoituja, kenen tahansa toteutettavissa olevia musiikillisia tehtäviä muistisairaiden kuntouttamiseksi ja tietoa.” Tämä tehtävä on hoidettu, ainakin ensimmäinen versio siitä!