Musiikin hyvinvointivaikutukset


18.4.2024

Musiikki vaikuttaa meihin kaikkiin positiivisesti kaikenikäisenä ja kaikissa elämänvaiheissa. Aivojen kuvantamistutkimuksissa on voitu osoittaa, että musiikki vaikuttaa lähes kaikkiin aivojemme osiin. Se osaltaan selittää, miksi musiikki voi kuntouttaa esimerkiksi muistisairauteen sairastunutta tai ennaltaehkäistä muistisairauden puhkeamista. Musiikin ja sen harrastamisen vaikutukset näkyvät ja tuntuvat aivojen lisäksi koko kehossa. Tähän artikkeliin on listattu musiikin hyvinvointivaikutuksia.

Musiikin vaikutus kehoon

 • Laulaminen edistää sydämen terveyttä.
 • Laulaminen parantaa hengitystä ja kehittää hengitykseen käytettäviä lihaksia.
 • Yhdessä laulaessa vapautuu oksitosiinia, “kiintymyshormonia”.
 • Yhdessä laulaminen laskee stressihormonitasoja ja tulehduksen välittäjäainetta.
 • Yhdessä laulaminen vapauttaa kehossa endorfiineja ja lisää dopamiinin tuotantoa sekä vahvistaa positiivisia tunteita.
 • Musiikin kuunteleminen ja laulaminen vähentävät koetun kivun voimakkuutta.
 • Muistisairaan mobiliteetti parantuu.

Musiikin vaikutus mielenterveyteen

 • Yhdessä laulaminen parantaa mielenterveyttä ja mielialaa.
 • Yhteenkuulumisen tunne kasvaa yhdessä laulavilla, erityisesti improvisoidessa.
 • Yhdessä laulaminen vähentää yksinäisyyttä: muodostuu merkityksellisiä ihmissuhteita.
 • Musiikki helpottaa suremista.
 • Kuorolaulua harrastavat ovat tutkimuksien mukaan suvaitsevaisempia ja tyytyväisempiä elämäänsä.
 • Musiikin kuunteleminen vähentää muistisairaan sekavuutta, ahdistuneisuutta, masennusta ja kiihtymistä.

Musiikin vaikutus muistiin

 • Tehostaa muistin toimintaa ja yleistä kognitiivista suoriutumiskykyä.
 • Muistisairauden alkuvaiheessa tukee kielellistä muistia.
 • Parantaa keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta.
 • Edistää toiminnanohjausta.
 • Alzheimerin tautia sairastavat tunnistavat lauletun tekstin paremmin kuin puhutun tekstin.
 • Muistisairaat itse kokevat muistin parantuvan.
 • Musiikkia harrastaneet sairastuvat muistisairauteen myöhemmin kuin he, jotka eivät ole harrastaneet musiikkia.

Musiikin vaikutus elämänlaatuun

 • Yhdessä laulaminen lisää osallisuuden kokemusta ja tukee itseluottamusta.
 • Musiikin harrastaminen lisää muistisairaan tyytyväisyyttä omaan elämäänsä.
 • Musiikin harrastaminen yhdessä lisää osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta.
 • Muistisairaan mieliala kohenee.
 • Muistisairaan harrastaessa musiikkia omaisten psyykkinen kuormitus vähenee.
 • Omaiset saavat osallisuuden kokemuksia ja sosiaalisia kohtaamisia.
 • Puoliso-omaishoitajien ja hoidettavien kommunikaatio parantuu, parisuhteeseen palaa parisuhteen elementtejä hoivasuhteen rinnalle.