Laulaminen – tietoa


Kaikki osaavat laulaa.

Jokaisella on lupa laulaa omalla äänellään. Kuntouttavassa musiikkihetkessä musiikin harrastuneisuus tai koulun laulunumero eivät ole tärkeitä. Tärkeää on, että kaikki saavat osallistua tasapuolisesti ja kokea onnistumisia.

Laulaminen on monelle iäkkäämmälle tuttua – heidän lapsuudessaan ja nuoruudessaan laulaminen oli tärkeimpiä musiikin kuluttamisen muotoja. Koulussa laulettiin usein muulloinkin kuin musiikintunnilla.

Yhdessä laulamisen huoneentaulu

 • Jokainen laulaa omalla äänellään – minun ääneni!
 • Nauti yhdessä laulamisesta ja perusoikeudestasi tuottaa ääntä: keskity siis siihen, mikä lauluhetkessä on antoisaa.
 • Laula niin, että se tuntuu sinusta mukavalta – laulamisen ei
  kuulu tuntua epämiellyttävältä kehossa.
 • Laulaminen ei ole vakavaa – saa myös liikkua, heittäytyä ja hassutella.
 • Lähesty laulamista eri tunteiden kautta.
 • Kiristykset ja epämukavuudet laulaessa liittyvät usein siihen, että yritämme tehdä äänestämme jonkin tietyn kuuloista. Anna siis itsesi olla tänään juuri sen kuuloinen kuin olet – minun ääneni!
 • Saa myös olla laulamatta ja vain kuunnella!

Millaisia lauluja? Ryhmässä kannattaa laulaa kaikenlaisia lauluja, tuttuja ja vähän vieraampiakin. Aivoja aktivoi erityisen vahvasti ulkomuistista laulaminen, mihin kannattaa käyttää tuttuja ja helppoja lauluja. Muistisairaudesta huolimatta on kuitenkin mahdollista oppia myös täysin uusia lauluja!

Melodia kantaa mukanaan sanoja. Kun laulua lähtee laulamaan, laulun sanat saattavat muistua mieleen kuin itsestään. Laulun melodia ja rytmi palauttavat sanat mieleen. Kaikille sanat eivät kuitenkaan muistu mieleen – olemme erilaisia tässäkin! Joku muistaa musiikista muita yksityiskohtia tai esimerkiksi kaikkien 1960-luvun laulajien syntymävuodet.

Sanat? Välillä on mukavaa laulaa kirjoitettujen sanojen kanssa sydämensä kyllyydestä. Sanojen kanssa laulaminen ei kuormita niin paljoa kognitiota, ja varsinkin pitkät laulut kannattaa laulaa sanojen kanssa. Sanat voi tulostaa paperille tai heijastaa kaikkien nähtäville.

Ohjaajan oma laulujännitys tai säestyksen puute? Ohjaajan ei aina edes tarvitse laulaa itse tai osata säestää laulua. Säestystä ei ylipäänsä aina tarvita, ja ryhmästä voi löytyä rohkeita laulajia aloittamaan yhteisen laulun. Alkuun pääsee helposti laulamalla vaikka äänitteen kanssa!

Lisää mausteita! Laulamiseen on hyvä yhdistää monia asioita: liikettä, kehorytmejä ja soittamista. Suotuisinta on yhdistää liikettä ja musisointia tuttuihin lauluihin, sillä niiden sanat on helppo muistaa ja näin liikkuminen samaan aikaan onnistuu. Yhdistä oppaan muita tehtäviä laulamiseen.

Esitys. Jos mahdollista, ryhmä voi tähdätä myös esitykseen. Se motivoi harjoittelemaan ja antaa sisältöä ryhmätoimintaan. Mielekäs ja tavoitteellinen toiminta on mahdollista muistisairaudesta huolimatta. Tämä tarjoaa myös mahdollisuuden uusille ihmisille nähdä musiikin vaikutukset ja muistisairaat yhteiskunnan jäseninä eri tavalla kuin aiemmin.

Yhdessä laulaminen on usein erityisesti ikäihmisten omalla harrastusten toivelistalla. Järjestä yhteislaulutilaisuus ja valitse ohjelmistoon osallistujien lempimusiikkia! Kuntouttavassa ryhmätoiminnassa laulamisen ja erityisesti yhdessä laulamisen terveysvaikutuksista kannattaa muistuttaa usein. Laulamiseen kannattaa kannustaa lempeästi. Tehkää ainakin jokin lämmittelyharjoitus
ennen laulamista.

Laulutraumat. Kannattaa myös varata aikaa pysähtyä vaikeiden laulukokemusten äärelle. Erityisesti kansakoulussa musiikin opetus sisälsi lähinnä laulamista. Musiikin numero määräytyi luokan edessä lauletun laulukokeen perusteella. Juuri koulunsa aloittanut lapsi ei välttämättä ollut kotona saanut kuulla laulamista, saanut itse laulaa tai kuunnella radiosta musiikkia. Harjoituksen ja kuuntelun vähäisyyden vuoksi melodian hahmottaminen, eli korvan erottelukyky, ei ollut päässyt kehittymään. Harva tekee kärrynpyörää kouluun tullessaan – sitä täytyy harjoitella ja nähdä esimerkkejä kärrynpyörien heittämisestä.

Myös laulutaito vaatii harjoittelua ja musiikille altistumista. Laulutaito ei siis ole vain synnynnäinen, syntymässä lukkoon lyöty taito, vaan opeteltavissa oleva ja harjoittelua vaativa asia. Samoin kuin muissakin erilaisissa lahjakkuuden lajeissa, myös laulamisessa osalla on toki enemmän musiikillisia valmiuksia kuin toisilla. Toisaalta olemme kiinnostuneita eri asioista ja myös panostamme meitä kiinnostavan asian harjoitteluun. Tästä johtuen laulamisen taito on koulun alkaessa ollut erilaista eri ihmisillä.

Taidon puuttuessa ihmisiä saatettiin käskeä tai kehottaa olemaan laulamatta koulussa. Kuoroon valittiin vain parhaiten laulavia. Näin kaikki eivät päässeet kehittämään omaa laulutaitoaan. Ulos jättäminen mukavasta ja yhteisöllisestä toiminnasta saattoi aiheuttaa paljon kipua ja laulamattomuutta. Kaiken lisäksi koulussa tuohon aikaan laulettiin paljon, jolloin ikävältä tuntuva tilanne toistui usein ja suhde omaan laulamiseen tuli yhä kielteisemmäksi. Kuntouttavassa musiikkiryhmässä voi pitkästä aikaa päästä laulamaan sallivassa ilmapiirissä – ehkä jopa ensimmäistä kertaa ikinä. Kokemus on usein eheyttävä: minäkin saan ja osaan laulaa.

Kaikki osaavat ja saavat laulaa. Laulaminen on muutakin kuin oikeita nuotteja oikeaan aikaan! Se on yhdessä hengittämistä ja läsnäoloa.

Miksi yhdessä laulaminen on hyväksi?

 • Laulaminen nostaa mieleen oman elämän tapahtumia ja tunteita.
 • Laulaminen tuottaa mielihyvää.
 • Yhdessä laulaminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.
 • Yhdessä laulaessa koetaan osallisuutta.
 • Yhdessä laulaminen parantaa mielenterveyttä ja mielialaa.
 • Yhdessä laulaminen vähentää stressiä.
 • Yhdessä laulaminen parantaa muistisairaan koettua elämänlaatua.
 • Yhdessä laulaminen kohottaa itsetuntoa ja antaa onnistumisen kokemuksia.
 • Laulaminen aktivoi hengitykseen käytettäviä lihaksia ja edistää sydämen terveyttä.
 • Laulaminen laskee kipukynnystä.
 • Laulaminen tehostaa muistin toimintaa ja ennaltaehkäisee muistisairautta.
 • Muistisairaat kokevat laulamisen parantavan oman muistinsa toimintaa.
 • Laulaminen parantaa puhekykyä.
 • Laulaminen kuntouttaa kielellistä muistia tehokkaimmin muistisairauden alkuvaiheessa.
 • Muistisairauden loppuvaiheessa laulaminen auttaa saamaan kontaktin ihmiseen muistisairauden takana.
 • Alzheimerin tautia sairastavat tunnistavat lauletun tekstin paremmin kuin puhutun tekstin.
 • Muistisairaan lauluharrastus vähentää omaisten psyykkistä kuormitusta.
 • Laulaminen parantaa kognitiota, orientaatiota ja edistää toiminnanohjausta.