Musiikki ja muistisairaus


18.4.2024
Tämä teksti on julkaistu ensimmäisen kerran keväällä 2024 Musiikkia muistille -kotioppaassa.

Musiikki on muistisairaalle yksi mahdollinen, lääkkeetön hoitokeino. Musiikki parantaa myös elämänlaatua. Tieteellisissä tutkimuksissa on osoitettu, että musiikin kuuntelu ja harrastaminen voivat hidastaa aivosairauksien etenemistä. Ne voivat myös kuntouttaa jo sairastunutta.

Musiikki ja aivot

Musiikki aktivoi aivoja monipuolisesti. Erityisesti aktivoituu se osa aivoista, joka säilyy Alzheimerin taudissa pitkään vahingoittumattomana. Tuossa samassa osassa asuvat myös meidän pitkäaikaisimmat muistomme, kuten lapsuusmuistot. Itselle mieluinen ja tunteita herättävä musiikki vaikuttaa tuohon samaan aivojen osaan huomattavasti voimakkaammin kuin jokin muu musiikki. Tämä on todettu aivokuvantamistutkimuksissa.

Ei ole siis sattumaa, että musiikki herättää muistisairaassa voimakkaita tunteita ja eläviä muistoja, vaikka hän olisi jo unohtanut tämän aamun tapahtumat. Musiikin herättämien tunteiden avulla muistisairas voi tavoittaa itsestään jotain sellaista, jonka sairaus on jo häivyttänyt ja jakaa sen myös muille. Tämä lisää osallisuuden, onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia. Musiikin avulla muistisairas ja hänen läheisensä voivat löytää uudenlaisen yhteyden. Samalla muistisairas tulee nähdyksi muiden silmissä ennen kaikkea omana itsenään, eikä vain sairautensa kautta.

Tunteet

Musiikki vaikuttaa voimakkaasti tunteisiimme. Oikeanlainen musiikki rauhoittaa ja vähentää ahdistusta. Musiikki myös virkistää ja antaa energiaa. Tämän vuoksi musiikki voikin olla erityisen tärkeää muistisairaan arjessa. Sen avulla voi säädellä tunteita ja lieventää sairauden aiheuttamia oireita.

Tukena vuorovaikutuksessa

Muistisairas voi pystyä laulamaan silloinkin, kun puhuminen on jo hankalaa. Laulamalla muistisairaan on mahdollista kommunikoida ja välittää tunteita. Sen ansiosta hän voi kokea itsensä jälleen kykeneväksi ja itsenäiseksi, mikä helpottaa niin muistisairaan itsensä kuin läheisenkin arkea. Laulaminen myös parantaa työmuistia ja kielellistä muistia muistisairauden alkuvaiheessa.

Muistisairaalle on tärkeää saada sosiaalisia kokemuksia musiikin äärellä. Vanhan laulu-, tanssi tai soittoharrastuksen ylläpitäminen ja herättely on hyvä tapa kohdata muita samankaltaisia ihmisiä ja samalla haastaa aivoja. Omista kokemuksista puhuminen ja niiden jakaminen on merkityksellistä, vaikka itse harrastaminen ei enää onnistuisikaan. Asioiden jakaminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä nostaa muistisairaan elämänlaatua. Muistisairauden myötä ihminen eristäytyy herkästi muista ihmisistä. Ryhmässä harrastaminen ehkäisee eristäytymistä.

Yhteinen harrastus tukee arkea

Muistisairas ja läheinen voivat harrastaa musiikkia yhdessä myös kahden kesken kotona. Harrastusmuodosta riippumatta säännöllinen musiikkiharrastus voi olla muistisairaalle ja läheiselle yhteinen ja tärkeä, rutiineja luova asia. Se voi auttaa läheistä näkemään muistisairaan toisin silmin. Musiikki voi nostaa pintaan muistoja esimerkiksi perhe-elämästä tai parisuhteen alkuajoilta. Hyvät, yhteiset muistot antavat voimaa myös nykyhetkeen. Yhdessä tekeminen ja onnistumisista iloitseminen vievät ajatuksia pois kuormittavasta arjesta. Musiikin harrastaminen tuo läheiselle itselleenkin iloa ja mielihyvää.

Musiikkia olisi hyvä olla muistisairaan arjessa säännöllisesti, mieluiten päivittäin. Näin musiikin vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja mahdollisimman tehokkaita. Musiikki kannustaa ja auttaa muistisairasta liikkumaan. Laulaminen saattaa helpottaa puheen tuottamista ja soittotaidon ylläpitäminen on erinomaista aivojumppaa kenelle tahansa. Musiikkia kannattaa ottaa mukaan aina, kun se on mahdollista.