Musiikkia muistille

Musiikkikuntoutuksen käsikirja muistisairauden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon

Musiikki tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia kuntouttamiseen. Musiikki hellii aivoja ja mieltä sekä pitää yllä sosiaalista terveyttä.

Musiikkia muistille -oppaan tarkoituksena on innostaa ja kannustaa ikäihmisten ja muistisairaiden kanssa toimivia ammattilaisia, läheisiä ja vapaaehtoisia käyttämään musiikkia kuntouttavana ja muistisairautta ennaltaehkäisevänä työkaluna. Opas tarjoaa yksissä kansissa tutkittua tietoa ja käytännössä hyväksi todettuja toimintatapoja kenen tahansa saataville. 

Oppaan alkuun on koottu tietoa musiikin kuntouttavasta voimasta. Musiikin mahdollisuuksia kuntoutuksen tukena valotetaan tutkimustiedon ja eri alojen ammattilaisten kokemusten kautta. Muistisairaat itse ja heidän läheisensä jakavat kokemuksiaan ja oivalluksiaan musiikin mahdollisuuksista arjessa.

Tehtävät-osion musiikillisilla tehtävillä kuka tahansa voi tuoda iloa muistisairaiden arkeen. Tehtävät on suunniteltu erityisesti muistia kuntouttaviksi, ja niistä on hyötyä muidenkin aivosairauksien kuntoutuksessa. Tehtäviä voi soveltaa laajasti erilaisiin tilanteisiin ja käyttötarkoituksiin ja erilaisille ryhmille. Kaikki tehtävät soveltuvat ryhmätoimintaan, ja monia niistä voi tehdä myös yksin tai läheisen kanssa. Useimpien tehtävien ohjaamiseen ei tarvita erityistä musiikillista osaamista.

 

Haluatko oppaan itsellesi?

Musiikkikuntoutuksen käsikirja on maksuton ja sen voi hakea Minun ääneni -toimistolta osoitteesta Hammareninkatu 7, Tampere. Voimme postittaa opasta postimaksua vastaan. Otathan yhteyttä, mikäli olet tulossa toimistolle tai haluat, että postitamme oppaan.

Sähköposti: minunaaneni@gmail.com
Puhelinnumero: 050 5321 803