Kronikka


Hyödynnetään osallistujien omia muistoja ja tehdään uudet sanat johonkin tuttuun kappaleeseen.

Kerätkää ryhmässä keskustellen muistoja elämän varrelta. Muistot voivat liittyä johonkin teemaan, kuten matkailuun tai harrastuksiin. Tehkää muistojen perusteella uusi sanoitus johonkin tuttuun melodiaan.

Vinkki: Tutustu Muistoista musiikiksi -menetelmään!