Kuvat muistelemisen tukena


Käytetään kuvia apuna musiikkimuistojen herättäjänä.

Laittakaa esille erilaisia kuvia, kuten tehtävässä Musiikkia ja kuvia. Kuvia voi myös heijastaa seinälle videotykillä. Jokainen voi valita sellaisen kuvan, jonka kokee liittyvän johonkin musiikkimuistoonsa tai omaan mielimusiikkiinsa. Keskustelkaa valituista kuvista ja niihin liitetyistä muistoista ja musiikista.